Onze werkwijze

We werken opgaven gestuurd. Een opgave bestaat er uit alles te doen wat nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen.

Op bedrijventerreinen formeren we samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere organisaties. We brengen partijen samen om aan de slag te gaan met de gezamenlijke opgave duurzame economie.

Deze opgave biedt een vlag om samen te werken aan gezamenlijke doelen.

Deze gezamenlijke opgave biedt óók de ruimte om bij te dragen aan individuele doelen van partijen.

Aan de slag!

Opgaven gestuurd werken betekent samenwerken aan een gezamenlijke opgave, in plaats dat iedereen met zijn eigen puntje bezig is.

Dat laatste kennen bedrijven maar al te goed. Ze worden door alle kanten sectoraal benaderd door overheden: om meer te doen aan energiebesparing, of om automobiliteit terug te dringen, of om bij te dragen aan een gezonde werkomgeving. Dit leidt tot veel praten en weinig doen en op zijn best tot individuele maatregelen voor één bedrijf.

Opgaven gestuurd werken betekent meteen concreet worden. Meteen aan de slag gaan met collectieve oplossingen die tegelijkertijd bijdragen aan diverse doelen van diverse partijen.

 

Ons motto is: plannen maken en het organiseren van realisatiekracht gaan hand in hand.

  • De inhoud is leidend. Juist daarom is het van belang om de benodigde samenwerking te organiseren voor het realiseren van de inhoudelijke opgaven.
  • Zoveel mogelijk realiseren: samenwerking en het slim verbinden van onderwerpen gaan daarbij helpen.

 

 

We ontlenen onze werkwijze aan het boek ‘Opgaven Gestuurd Werken’ van Igno Pröpper (juni 2023).