Onze werkwijze

Op weg naar een duurzame economie is samenwerken belangrijk, maar niet eenvoudig. Eigen, individuele belangen en gemeenschappelijke belangen willen elkaar nog wel eens in de weg zitten. VNO-NCW Co-creatie organiseert en coördineert de samenwerking en gaat op zoek naar de overeenkomsten. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we werken met slimme acties die direct bijdragen aan meerdere doelen. Meerdere vliegen in één klap!

Dit doen wij volgens de methode ‘Opgaven gestuurd werken’. Hier doet iedereen wat nodig is om van de huidige naar de gewenste situaties te komen. Hierin brengen we kansen en barrières in kaart, hebben we aandacht voor ieders bijdrage en gaan we samen met u direct over tot actie. Niet eindeloos vergaderen, maar direct de eerste stappen zetten.

De inhoud is leidend. Juist daarom is het van belang om de benodigde samenwerking te organiseren voor het realiseren van de inhoudelijke opgaven. Ons motto is: plannen maken en het organiseren van realisatiekracht gaan hand in hand. De inzet is om zoveel mogelijk te realiseren: samenwerking en het slim verbinden van onderwerpen gaan daarbij helpen. Juist door de energie te richten op een concrete opgave op een bedrijventerrein, zorgen we ervoor dat we tot een hanteerbare en behapbare opgave komen.

WAT BETEKENT DIT CONCREET?

Als we het heel concreet maken, zijn er tal van mogelijkheden voor allerlei slimme koppelingen op een bedrijventerrein. Bijvoorbeeld:

  • Inzetten op zonne-energie biedt kansen voor het opleiden van jongeren tot installateur. Ook zijn er mogelijkheden voor werkervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Het plaatsen van slimme lantaarnpalen kan het verduurzamen van het bedrijventerrein koppelen aan de bestrijding van inbraken en ondermijnende criminaliteit;
  • Vergroening en een aantrekkelijke inrichting openen mogelijkheden voor recreatie, met draagvlak onder de omwonenden tot gevolg;
  • Duurzame bedrijventerreinen kunnen ook buiten de grenzen van het gebied schoner en stiller transport stimuleren;
  • Reststromen van de industrie kunnen worden ingezet om een warmtenet voor een naastgelegen woonwijk te voeden.

Zo kunnen we samen werken aan individuele en gezamenlijke doelen.

Aan de slag!

Wij zijn er voor bedrijven die geloven in een duurzame economie en opstaan om hier concreet invulling aan te geven. Maar ook voor de bestuurder en politici die daad bij het woord voegen en een duurzame economie actief stimuleert. Wij geven strategisch advies en brengen ons volledige netwerk aan kennis en expertise in. Wij delen samen met onze partners onze ideeën en kennis.

Snel over tot concrete realisatie. Niet vergaderen, maar samen bouwen!

  • Kansrijke collectieve oplossingen in beeld.
  • Smeden van samenwerking en coalities om deze oplossingen te realiseren.
  • Organiseren van gebiedsgerichte samenwerking.
  • Versterken van organisatiegraad en realisatiekracht
  • Samen meer realiseren!

Onze programma’s

We realiseren concrete opgaven binnen verschillende programma’s. De programma’s zijn tevens een community van mensen en organisaties. Elk opgave is een coproductie van verschillende partijen.

Parkmanagement Nieuwe Stijl

Bedrijventerreinen hebben een grote impact op allerlei doelen, zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur en milieu, energie en klimaat, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Toch krijgen deze... Verder lezen