Werkatelier energie voor vroege vogels

Dat vroeg opstaan loont werd woensdag 6 april bewezen in Deurne tijdens het Werkatelier Energie. Voor het bedrijventerrein Kranenmortel in Deurne heeft VNO-NCW Co-creatie samen met Gemeente DeurneParkmanagement Peelland en Ondernemend Deurne een succesvol Werkatelier Energie georganiseerd. Netjes om 8.00 uur, zodat de deelnemende partijen daarna in één keer door konden naar hun werk en andere afspraken.

Sinds de start in september 2021 er al veel informatie opgehaald in de verkennende gesprekken en zijn er concreet (deel)opgaven geformuleerd. Eén van die deelopgave is Energie. Gezien de huidige ontwikkelingen in de energievoorziening werd het de hoogste tijd om hier eens samen verder op in te zoomen.

Verloop Werkatelier Energie

Verschillende partijen kwamen tijdens dit Werkatelier in Deurne aan bod. Zo werd er samen gekeken naar de huidige situatie en wat er nodig is om tot de gewenste situatie te komen. De mogelijkheid van VNO-NCW Co-creatie tot een collectief energieprofiel werd uitvoerig besproken, maar ook collectieve basisvoorzieningen stonden op de agenda. Willem Buiter (www.energieneutraaladvies.nl) sprak over de Energiescan op Kranenmortel en Mark Kok van Raysol verraste de deelnemers met oplossingen om de energie transitie te versnellen. Maarten de Haan van Interpolis sloot af door de invalshoek van de verzekering toe te lichten.

Vervolgstappen en afspraken

Het is mooi om te zien dat alle deelnemers de noodaak en urgentie inzien van het realiseren van een duurzame economie. Verschillende ondernemers hebben uitbreidingsplannen en willen daarin de oplossingen, zowel op eigen terrein als collectief mee nemen. Concreet zijn de volgende vervolgstappen met elkaar bepaald:

  1. Werken aan collectieve energieoplossingen zowel door bedrijven onderling als met de overheden
   Dit betekent bijvoorbeeld een lokaal energienet als basisvoorziening. Maar ook een collectief programma energiebesparing – in samenhang met individuele maatregelen.
  2. Werken aan collectieve oplossingen met agrariërs en bedrijven
   Hier gaan we de kansen verkennen van samen opwekken, delen en opslaan. Dit wordt een samenwerking tussen agrariërs, bedrijven en de gemeente.
  3.  Integraal faciliteren vanuit gemeente/omgevingsdienst aan de voorkant
   Hierin zullen we gebiedsgericht werken en zorgen voor een slagvaardige samenwerking tussen gemeente, omgevingsdienst en bedrijven. Zo kunnen we bijvoorbeeld een snelle vergunningverlening in gang zetten.

Aan deze vervolgstappen hangen duidelijke afspraken per partij, waar eind mei een vervolg aan gegeven wordt. Daarnaast is een andere stap om het werkatelier Mobiliteit & Vitaliteit te gaan organiseren. Zo werken we samen én individueel aan verschillende opgaven.

 

 

Scroll naar boven