Webinar: naar een duurzame economie op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Eindhoven

Naar een duurzame economie op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Eindhoven.

Sinds 1992 zien we de ene klimaattafel na de andere. Ondertussen ervaren we dagelijks dat de wereld verandert. Overstromingen in Nederland, Duitsland en België, grote perioden van droogte, bosbranden over de hele wereld, steeds sterker stijgende zeespiegel en een snel veranderend klimaat. Wachten op mondiale oplossingen, wachten totdat anderen de eerste zet doen, zal niet gaan werken. De sleutel is om op heel veel plekken op kleine schaal een bijdrage te leveren.

De komende tien jaar worden cruciaal. Een florerende bedrijfseconomie kan alleen bij het snel realiseren van een duurzame én betaalbare bedrijfsvoering.

Dit vraagt in veel gevallen collectieve oplossingen die bedrijven zelf initiëren – in samenwerking met andere bedrijven, op een hanteerbare schaal én met versterking van de concurrentiepositie.

Bedrijventerreinen bieden een enorm potentieel om bij te dragen aan de grote uitdagingen waar we de komende decennia voor staan. VNO-NCW Co-creatie is ontstaan om bedrijven hierbij te helpen. Dit doen we samen met bedrijven, parkmanagers, overheden en maatschappelijke organisaties.

Programma

Programma
15.00 uur Opening
15.05 uur Prikkelende inleiding door Maarten van Andel
15.30 uur Korte toelichting op de Regionale Energie Strategie door Metropoolregio Eindhoven
15.45 uur Inspirerende voorbeelden van duurzame oplossingen op bedrijventerreinen door een panel van experts en ervaringsdeskundigen.
16.30 uur Vragen aan en feedback van de deelnemers: het expertpanel is nieuwsgierig waarmee deelnemende ondernemers aan de slag willen gaan en geeft advies!
17.00 uur Afsluiting
Nagesprek: voor geïnteresseerde deelnemers blijven we na de formele afsluiting tot 17.30 uur online voor nagesprek, vragen of feedback

Sprekers

Rob Bogman
Maarten van Andel
Eva van Rijsingen
Martijn van Helmond
Frits Rutten
Scroll naar boven