Duurzame economie op bedrijventerrein Vosdonk

Bedrijventerrein Vosdonk ligt direct aan de A58 in de gemeente Etten-Leur. Samen met initiatiefnemers Industriële Kring Etten-Leur, de gemeente Etten-Leur en de Provincie Noord-Brabant realiseert VNO-NCW Co-creatie een duurzame economie op het bedrijventerrein.

Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld energie, klimaatadaptatie en de samenwerkingsgraad op het terrein. Zo worden de mogelijkheden onderzocht voor een lokaal energienet en de kansen om te vergroenen en biodiversiteit te verhogen. Dit speelt zowel op het bestaande terrein als het nieuw te ontwikkelen deel (Fri-Jado-terrein).

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Verkennende gesprekken met bedrijven en gemeente over kansen voor een duurzame economie
okt 2021 t/m april 2022

Cocreatie-sessies Energie en Klimaatadaptatie
mei - sept 2022

Afronding & ondertekening Plan van Aanpak voor Grote Oogst
okt - maart 2023

Inrichting stuurgroep & gesprekken bedrijven
april 2023

Uitvraag onderzoek lokaal energienet & dataverzameling
juni 2023

Inspiratiesessies netcongestie
oktober 2023

WAT IS HET VERVOLG?

Onderzoek lokaal energienet
sept 2023 - medio 2024

Onderzoek centraal parkeren
feb -  mei 2024

Uitwerking plannen vergroening terrein
jan - april 2024

Versterken van organisatiegraad
doorlopend

Inrichten gebiedsgerichte samenwerking vanuit gemeente
doorlopend

NIEUWS

Co-creatiesessie

9 mei 2023 – Integrale ambtelijke sessie over verduurzaming Vosdonk

Met 25 slimme ambtenaren van gemeente Etten-Leur ideeën opgehaald over energietransitie, vergroening en klimaatadaptatie op bedrijventerrein Vosdonk! Plan A om per fiets kansrijke locaties te spotten viel vanwege het weer letterlijk in het water, Plan B bleek des te effectiever! Ongelofelijk hoeveel integrale kansen we hebben genoteerd met alle lokale kennis en enthousiasme. Een greep... Verder lezen

20 maart 2023 – Ondertekening Plan van Aanpak Grote Oogst Vosdonk

Provincie, gemeente Etten-Leur, VNO-NCW Brabant Zeeland en de ondernemers op Vosdonk slaan de handen ineen voor de verduurzaming van bedrijventerrein Vosdonk. Vandaag ondertekenden gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Ger de Weert en vertegenwoordigers van een aantal ‘koploper’ bedrijven het plan van aanpak van het project Grote Oogst Vosdonk. De ondertekenaars willen Vosdonk gezamenlijk ontwikkelen tot een... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven