Duurzame economie op bedrijventerrein Vosdonk

Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Niet alleen bij overheden staat het onderwerp hoog op de agenda, ook voor het bedrijfsleven is het een belangrijke opgave. Je hebt een economisch voordeel wanneer je je focust op duurzaamheid. Economie en duurzaamheid versterken elkaar op meerdere vlakken.  Mede om deze reden brengt VNO-NCW Co-creatie verschillende bedrijven, overheden en andere betrokken partijen samen om samen meer te realiseren op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen. 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verduurzaming van het bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur.

Bedrijventerrein Vosdonk ligt direct aan de A58 in de gemeente Etten-Leur. VNO NCW Co-creatie is sinds oktober 2021 samen met initiatiefnemers Industriële Kring Etten-Leur, de gemeente Etten-Leur en de provincie Noord-Brabant actief bezig met de verkenning naar het realiseren van een duurzame economie.

Belangrijke thema’s voor bedrijventerrein Vosdonk waar co-creatie gewenst is, zijn bijvoorbeeld energie, mobiliteit en groen en water. VNO NCW Co-creatie kijkt met haar partners o.a. naar de mogelijkheid voor een energienet. Voor het thema mobiliteit speelt de afweging elektrisch vervoer of juist waterstof een belangrijke rol. Maar we kijken ook hoe we het beste klimaatadaptatie kunnen combineren met vergroenen en biodiversiteit.

Door dit in beeld te brengen, kunnen we concreet stappen gaan zetten naar het realiseren van een duurzame economie. Zo werken we samen aan meerdere – individuele én gemeenschappelijke – doelen.

Mijlpalen

16 mei Live bijeenkomst voor presentatie van de eerste resultaten
okt ’21 Start verkennende gesprekken met gemeente en ondernemer

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Oriënterende gesprekken met de gemeente over mogelijkheden
oktober t/m december 2021

Verkennende gesprekken met bedrijven voor een duurzame economie
december 2021 t/m april 2022

Bijeenkomst presenteren van resultaten aan deelnemers en initiatiefnemers
16 mei 2022

Werkatelier Energie I
4 juli 2022

WAAR STAAN WE NU?

Werkatelier Energie II
22 september

Werkatelier Klimaatadaptatie
26 september

Realisatie Plan van Aanpak voor Grote Oogst
eind oktober 2022

WAT IS HET VERVOLG?

Concreet aan de slag met deelopgave Energie en Klimaatadaptatie
eind 2022

Versterken van samenwerkingen en motiveren van andere bedrijven om aan te sluiten
doorlopend

Plan van aanpak duurzame economie Vosdonk

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze manier van leven. De kwaliteit van leven en onze welvaart staan op het spel. We staan nu op een kruispunt om economische welvaart en ontwikkeling op een duurzame wijze te verbinden en écht op een hoger plan te brengen (People, Planet, Profit). De massale bosbranden in Australië en... Verder lezen

VNO-NCW Co-Creatie strategische partner van project Grote Oogst

Project ‘Grote Oogst’. Een naam die intern bij VNO-NCW Co-Creatie elke dag wel valt. Wij werken al jarenlang succesvol samen met de Provincie Noord-Brabant op het gebied van verduurzamen, dus voor ons is het klare taal wat er bedoeld wordt met het project. Maar niet iedereen zit dagelijks tot over de oren in provinciale initiatieven... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven