Volantis

Let’s change the perspective

Soms zijn we de dromers met verre perspectieven, maar vaker dan dat zijn we verrassende, durvende doeners die begrijpen dat het succes van gebouwen bepaald wordt, door de successen die in dat gebouw behaald worden.

Onze designers, ingenieurs, architecten en consultants hebben een eigen kijk. We focussen scherp op innovatie, comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Dat maakt gebouw en proces in onder meer de industrie, gezondheidszorg en het onderwijs slimmer, efficiënter en duurzamer.

Gaandeweg ontstaan andere inzichten.  Nieuwe perspectieven, goed voor mens, gebouw, proces en omgeving. Door te geloven dat het kan, innoveren we samen de wereld. Daar werken we elke dag aan; pragmatisch en ondernemend.

Volantis heeft een eigen kijk op gebouwen, onderbouwd door veel expertise en 70 jaar ervaring. Een eigen kijk op markten als de gezondheidszorg of industrie, maar ook een eigen kijk op de vraagstukken waar wij vandaag mee geconfronteerd worden: circulariteit, duurzaamheid, vergunningen en intelligente gebouwen.

Maar wat ons écht bijzonder maakt, al zeventig jaar lang, is onze bevlogenheid.  We durven in onze continue zoektocht naar innovatie gebaande paden te verlaten.  Altijd kijken we of het anders kan.

Actueel

Een concrete uiteenzetting van wie wij zijn en wat we doen:

Volantis breed

 • Hands- on mentaliteit, vertaling van abstracte naar praktische oplossingen t/m beheer
 • Korte lijnen tussen de verschillende disciplines, mensen kennen elkaar en helpen elkaar
 • Altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Oplossingen voor het resultaat wat we willen bereiken in plaats van slechts vragen te beantwoorden.
 • Doordat we beschikken over een team van 120 personen, veelal bestaand uit engineers, kunnen we snel impact maken!

Installatietechnisch & Infratechnisch

 • Haalbaarheid/Scenario’s uitwerken: Total Cost of Ownership en Life-cycle Costs
 • Energyhubs, smart -grids
 • Plannen van Aanpak / Roadmaps
 • Ontwerp en engineering
 • Uitvoeringsbegeleiding
 • Omgevingsmanagement
 • Beheer en management (gebouwen, installaties, infra- en bodemenergiesystemen)

Disciplines

 • Installatietechniek
 • Bouwkunde
 • Architectuur
 • Bouwfysica
 • Brandveiligheid
 • Constructietechniek
 • Materiaaltoepassingen
 • Energietechniek
 • Circulariteit, duurzaamheid
 • Omgevingsvergunningen (milieu en veiligheid, BENG, wet kwaliteitsborging, etc.)
 • Veiligheidsinspecties
 • Conditiebepaling (installaties), onderhoudsadvies, MJOP’s
 • BIM

ESH-consultancy

 • Identificeren risico’s op de gebieden: milieu, veiligheid en gezondheid
 • proces begeleiding: pragmatisch en planmatig om te komen tot risico beheersbaarheid
 • Kwaliteit en veiligheidssystemen (o.a. t.b.v. ondiepe geothermie)
 • Omgevingsmanagent

Onze werkwijze

Circulair bouwen en renoveren is onderdeel van een wereldwijde noodzakelijke beweging naar duurzaam, groen en energiebewust. Dit vanuit het besef dat we een positieve bijdrage moeten leveren aan de bescherming en versterking van milieu, klimaat en gezondheid – uiteraard zonder de kosten uit het oog te verliezen.

Volantis is een ketenregisseur die, samen met opdrachtgever en architect, het hele projectteam – waaronder toeleveranciers – bij de hand neemt om zo circulair en gezond mogelijk te bouwen.

We denken strategisch mee, leveren slimme oplossingen, geven materialenadvies en begeleiden bij aanbestedingen en inkoop. Ook ontwikkelen we gezonde installaties met een circulair verdienmodel.

Scroll naar boven