VNO-NCW Co-Creatie strategische partner van project Grote Oogst

Project ‘Grote Oogst’. Een naam die intern bij VNO-NCW Co-Creatie elke dag wel valt. Wij werken al jarenlang succesvol samen met de Provincie Noord-Brabant op het gebied van verduurzamen, dus voor ons is het klare taal wat er bedoeld wordt met het project. Maar niet iedereen zit dagelijks tot over de oren in provinciale initiatieven en subsidies. Er gebeuren veel mooie en goede dingen, dus is het tijd om de ‘Grote Oogst’ in de spotlight te zetten.

Verduurzamen bedrijventerreinen

In de provincie Noord-Brabant zorgen dertien grote bedrijventerreinen voor méér energieverbruik dan 600 kleine terreinen bij elkaar. De provincie Noord-Brabant heeft besloten deze dertien bedrijventerreinen zo snel mogelijk te verduurzamen. Hiermee is namelijk direct een grote maatschappelijke impact te behalen op het gebied van duurzaamheid, een toekomstbestendige economie, en een positief vestigingsklimaat. Het project om deze verduurzaming te realiseren noemen we de ‘Grote Oogst.’

Project ‘Grote Oogst’

De naam doet het al vermoeden: het project draait om het realiseren van grote impact. De dertien geselecteerde bedrijventerreinen zijn samen goed voor 65 procent van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Er liggen volop kansen om bij te dragen aan energietransitie, een circulaire economie, klimaatadaptatie, stikstof reductie en mobiliteit & vitaliteit. Het streven van de provincie is om een materiaal- en energiebesparing van 50% te realiseren in 2030.

VNO-NCW als strategisch partner

VNO-NCW Co-creatie is strategisch partner van de provincie Noord-Brabant. We trekken samen op en ondersteunen de ambities van de provincie voor het realiseren van duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. VNO-NCW Co-creatie is met de provincie onder meer betrokken bij de bedrijventerreinen De Hurk, Haven Moerdijk, Vosdonk en de Veghelse bedrijventerreinen. We werken nauw samen bij het ontwikkelen van werkwijzen, oplossingen en kennisdeling.

Samen realiseren we meer

Samenwerking is al jaren het sleutelwoord voor complexe maatschappelijke opgaven. De provincie werkt op ieder bedrijventerrein toe naar gezamenlijke ambities, partners en concrete realisatiekracht. Op alle terreinen zijn de afgelopen periode volop verkennende gesprekken geweest en zijn de sleutelpartijen bezig om een langdurige samenwerking op touw te zetten. De volgende stap is om aan de slag te gaan met een concreet actieplan. Zo gaan we ons richten op:

  • Verkennen van kansrijke acties en oplossingsrichtingen
  • Samenwerking organiseren voor actie: voor de korte en lange termijn, tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden.

Dit heeft een brede focus, zoals bijvoorbeeld energie, economie, klimaat, circulariteit, water en groen/ biodiversiteit,  stikstof. Op basis van een gebiedsgerichte aanpak op bedrijventerreinen en het realiseren van collectieve oplossingen.

Nieuwsgierig wat wij voor uw bedrijventerrein kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Scroll naar boven