Bedrijventerreinen TNP in Bergen op Zoom

Duurzame economie op bedrijventerreinen TNP

Op bedrijventerreinen TNP (Theodorushaven / Noordland / De Poort) realiseert VNO-NCW Co-creatie samen met Bedrijvenvereniging TNP, gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant een duurzame economie. Dit onder de noemer van het provinciale 'Grote Oost'-programma. In april 2023 is het gezamenlijk Plan van Aanpak ondertekend. Samen wordt nu gewerkt aan de realisatie van de plannen: gericht op energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Plan van aanpak Grote Oogst + subsidie-aanvraag
januari - december 2022

Ondertekening Plan van aanpak Grote Oogst
april 2023

Rondetafelbijeenkomst Energie: opgaven en oplossingen
juli 2023

WAAR STAAN WE NU?

Gesprekken koploperbedrijven
september - oktober 2023

Vervolgbijeenkomst Energie
20 september 2023

Uitwerking collectieve energie-oplossingen
oktober 2023 - maart 2024

Opstart acties Klimaatadaptatie
oktober 2023 - maart 2024

NIEUWS

VNO-NCW Co-creatie aan de slag in Bergen op Zoom

Wij zijn als procesregisseur gestart met de energie-opgave op bedrijventerrein TNP (Theodorushaven / Noordland / De Poort). Een brede coalitie van bedrijven, Bedrijvenvereniging TNP, Gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant slaan de handen ineen om samen te werken aan concrete opgaven die bijdragen aan de energietransitie. Een van de eerste acties is nu het onderzoeken van de kansrijkheid van... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven