Bedrijventerreinen TNP – Bergen op Zoom

Duurzame economie op bedrijventerreinen TNP

Op bedrijventerreinen TNP (Theodorushaven / Noordland / De Poort) realiseert VNO-NCW Co-creatie samen met Bedrijvenvereniging TNP, gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant een duurzame economie. Dit onder de noemer van het provinciale 'Grote Oost'-programma. In april 2023 is het gezamenlijk Plan van Aanpak ondertekend. Samen wordt nu gewerkt aan de realisatie van de plannen: gericht op energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Plan van aanpak Grote Oogst + subsidie-aanvraag
januari - december 2022

Ondertekening Plan van aanpak Grote Oogst
april 2023

Rondetafelbijeenkomst Energie: opgaven en oplossingen
juli 2023

Gesprekken koploperbedrijven
september - oktober 2023

Vervolgbijeenkomst Energie
20 september 2023

 

WAAR STAAN WE NU?

Uitwerking collectieve energie-oplossingen
oktober 2023 - medio 2024

Opstart acties Klimaatadaptatie
oktober 2023 - medio 2024

Start voorstudie mogelijkheden Energy hub
vanaf maart 2024

NIEUWS

Initiatiefnemers

Scroll naar boven