‘Scherpere eisen nodig om doelen circulaire economie te halen’

NIEUWS – De Nederlandse overheid moet zijn beleid scherper stellen om de doelen voor een circulaire economie in 2030 te bereiken. Dat is de conclusie van het advies Transitiepaden voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op weg naar een circulaire economie van de Circular Economy And Society Hub van de Universiteit Utrecht. De onderzoekers stellen dat scherpere eisen aan hergebruik en verlenging van de levensduur van producten zijn noodzakelijk.

Bij een circulaire economie op bedrijventerreinen worden alle grondstoffen, productiematerialen en restproducten zoveel mogelijk hergebruikt. Dit zorgt voor minder materiaalgebruik en een langere levensduur van grondstoffen en productiematerialen. Toch voldoet het huidige overheidsbeleid niet volgens de Utrechtse onderzoekers. Volgens het Klimaatakkoord moet het grondstofgebruik in 2030 met 50% zijn gedaald. De huidige regels maken het lastig voor producenten om dit te bereiken.

Producenten zijn momenteel vooral zelf verantwoordelijk voor het organiseren van een circulair gebruik van grondstoffen en materialen, maar hebben weinig inspraak in de besluitvorming. De Circular Economy And Society Hub adviseert om de partijen meer met elkaar in gesprek te brengen. Ook de huidige kosten voor afvalverwerking stimuleren niet om efficiënter met productiematerialen om te gaan.

De white paper van de Circular Economy And Society Hub is aangeboden aan staatssecretaris Van Veldhoven.

Bron: Vermeulen, W.J.V., C.W. Backes, M.C.J. de Munck, K. Campbell-Johnston, I.M. de Waal, J. Rosales Carreon, M.N. Boeve, (2021) Transitiepaden voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op weg naar een circulaire economie. Een white paper gebaseerd op literatuuronderzoek en de resultaten van een Delphistudie over de ervaringen met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in Nederland, Utrecht University, Circular Economy and Society Hub, Utrecht ISBN: 978-90-6266-601-0

Scroll naar boven