Samenvatting: resultaten en advies

Dit onderzoek is tot stand gekomen op basis een gezamenlijke opdrachtverlening vanuit de gemeente Land van Cuijk, de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en de bedrijven Danone Nutricia, Globemilk, Marel Poultry, MSD Animal Health en VTS Transport & Logistics.

  • De bedrijven hebben behoefte aan een gebiedsgerichte aanpak voor duurzame economische ontwikkeling – om te beginnen met het bedrijventerrein Saxe Gotha.
  • De gemeente wil in eerste instantie inzetten op een gemeentebrede verkenning van restwarmte.

Vraagstelling

De vraagstelling voor deze verkenning is erop gericht om in beide behoeften te voorzien:

  1. Hoe kan op bedrijventerreinen een duurzame economie gerealiseerd worden?
  2. Bij welke bedrijven is restwarmte/ -koude beschikbaar om te delen (thermische restenergie)?
  3. Wat zijn passende technische oplossingen voor het realiseren van een duurzame economie – inclusief het benutten van thermische restenergie?
  4. Wat moeten we gaan doen? Wat is het advies? Welke rol kunnen de gemeente en bedrijven spelen om realisatie mogelijk te maken? Wat zijn eerste stappen?

Nieuwsgierig naar de resultaten en het gehele advies? Download hier de samenvatting (PDF) én de volledige eindrapportage (PDF).

Scroll naar boven