Gezamenlijk staan we voor grote uitdagingen om klimaatverandering tegen te gaan. Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Bij overheden staat het hoog op de agenda, maar ook voor het bedrijfsleven is het cruciaal. Eén zesde van al het bebouwde gebied in Nederland bestaat namelijk uit bedrijventerreinen.

VNO NCW CO-creatie helpt bedrijven, overheden en andere belanghebbende partijen om collectief en integraal te verduurzamen op bedrijventerreinen. Wij organiseren de samenwerking en helpen om vanaf het begin tot actie over te gaan. Niet beschouwen, maar bouwen.

Over VNO NCW Co-creatie

Samenwerking is al jaren het sleutelwoord voor complexe maatschappelijke opgaven. Onze werkwijze biedt een antwoord op het aanpakken van deze opgaven. VNO-NCW Co-creatie helpt overheden, bedrijven en andere partijen met het realiseren van een duurzame economie op bedrijventerreinen.

VNO-NCW Co-creatie is een samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland en Partners+Pröpper. Met gebundelde kracht maken zij in samenwerking met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties het verschil bij het realiseren van opgaven

WE ZULLEN DE KRACHTEN MOETEN BUNDELEN EN ONS RICHTEN OP BREDE WELVAART, GELIJKE KANSEN EN EEN DUURZAME ECONOMIE.

Ingrid Thijssen - voorzitter VNO-NCW

Samen realiseren we meer!

Misschien is de grootste uitdaging wel de samenwerking die nodig is om de stap naar een duurzame economie te zetten. Om van de huidige naar de gewenste situatie te komen, moeten alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken en iedereen moet zijn schouders eronder zetten. Als dat gebeurt creëer je ook meteen de grootste kracht! Door samen op te trekken, kunnen we veel maatschappelijke en bedrijfsmatige waarde creëren.

Met welke thema’s wilt u aan de slag?

Biodiversiteit-achtergrond

Biodiversiteit

Bevordering van biodiversiteit op bedrijventerreinen is meer dan alleen een groen uithangbord van het gebied. Vogels, insecten en andere dieren vinden weer hun weg naar het bedrijventerrein. Daarnaast bevordert het de fysieke en mentale gesteldheid van de medewerkers. Biodiversiteit bevorderen is een win-win situatie.

Klimaatadaptatie-achtergrond

Klimaatadaptatie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen van deze klimaatverandering. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het voordeel van de maatregelen van klimaatadaptatie is dat Nederlander groener en leefbaarder wordt. Ook voor bedrijventerreinen heeft klimaatadaptatie grote voordelen. Zo kunnen we hitte en water beter opvangen.

Energietransitie-achtergrond

Duurzame energie

Klimaatverandering aanpakken bij de bron, begint met het winnen van energie uit duurzame bronnen. Door als bedrijven samen te werken aan duurzame energievoorzieningen, kun je grote stappen zetten om CO2-uitstoot te verminderen. Duurzame energieopwekking alleen heeft al een groot effect voor een economisch duurzaam bedrijventerrein, maar het kan ook worden gecombineerd met andere duurzame oplossingen.

Circulaire-economie-achtergrond

Circulaire economie

Met een circulaire economie op bedrijventerreinen, nemen we afscheid van de lineaire bedrijfsprocessen. Grondstoffen en reststromen worden zoveel mogelijk hergebruikt en blijven zo langer behouden in de keten.Inzetten op een circulaire economie op een bedrijventerrein heeft ook positieve invloed op onder meer de biodiversiteit en de algemene bedrijfskosten.

Waar wij u bij helpen..

Wij zijn er voor bedrijven die geloven in een duurzame economie en opstaan om hier concreet invulling aan te geven. Maar ook voor de bestuurder en politici die daad bij het woord voegen en een duurzame economie actief stimuleert. Wij geven strategisch advies en brengen ons volledige netwerk aan kennis en expertise in. Wij delen samen met onze partners onze ideeën en kennis.

√     Snel over tot concrete realisatie. Niet schouwen, maar bouwen!
√     Jarenlange ervaring vanuit verschillende expertises en disciplines
√     Groot netwerk aan duurzame partners, gemeentes, parkmanagement en ondernemers.
√     Specialistische kennis op het gebied van verduurzaming, energie, klimaatadaptatie,  circulaire economie, biodiversiteit en vergroenen.

Doet u met ons mee?

Actueel

Aangesloten partners

Architect / directeur Ralph Dansen: ”Een architect ontwerpt niet alleen voor de klant, maar ook voor de toekomst”

INTERVIEW – De huidige tijden vragen om creativiteit en innovatie. Klimaatverandering en een wereldwijde opwarming van de aarde dienen zich in razendsnel tempo aan. Maar ook andere uitdagingen zoals de energiecrisis en de wooncrisis eisen onze aandacht op. Architectuur kan binnen al deze thema’s een grote rol spelen. Architectuur is een totaaloplossing. Maar hoe sla... Verder lezen