Gezamenlijk staan we voor grote uitdagingen om klimaatverandering tegen te gaan. Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Bij overheden staat het hoog op de agenda, maar ook voor het bedrijfsleven is het cruciaal. Eén zesde van al het bebouwde gebied in Nederland bestaat namelijk uit bedrijventerreinen.

VNO NCW CO-creatie helpt bedrijven, overheden en andere belanghebbende partijen om collectief en integraal te verduurzamen op bedrijventerreinen. Wij organiseren de samenwerking en helpen om vanaf het begin tot actie over te gaan. Niet beschouwen, maar bouwen.

Over VNO NCW Co-creatie

Samenwerking is al jaren het sleutelwoord voor complexe maatschappelijke opgaven. Onze werkwijze biedt een antwoord op het aanpakken van deze opgaven. VNO-NCW Co-creatie helpt overheden, bedrijven en andere partijen met het realiseren van een duurzame economie op bedrijventerreinen.

VNO-NCW Co-creatie is een samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland en Partners+Pröpper. Met gebundelde kracht maken zij in samenwerking met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties het verschil bij het realiseren van opgaven

WE ZULLEN DE KRACHTEN MOETEN BUNDELEN EN ONS RICHTEN OP BREDE WELVAART, GELIJKE KANSEN EN EEN DUURZAME ECONOMIE.

Ingrid Thijssen - voorzitter VNO-NCW

Samen realiseren we meer!

Misschien is de grootste uitdaging wel de samenwerking die nodig is om de stap naar een duurzame economie te zetten. Om van de huidige naar de gewenste situatie te komen, moeten alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken en iedereen moet zijn schouders eronder zetten. Als dat gebeurt creëer je ook meteen de grootste kracht! Door samen op te trekken, kunnen we veel maatschappelijke en bedrijfsmatige waarde creëren.

Met welke thema’s wilt u aan de slag?

Biodiversiteit-achtergrond

Biodiversiteit

Bevordering van biodiversiteit op bedrijventerreinen is meer dan alleen een groen uithangbord van het gebied. Vogels, insecten en andere dieren vinden weer hun weg naar het bedrijventerrein. Daarnaast bevordert het de fysieke en mentale gesteldheid van de medewerkers. Biodiversiteit bevorderen is een win-win situatie.

Klimaatadaptatie-achtergrond

Klimaatadaptatie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen van deze klimaatverandering. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het voordeel van de maatregelen van klimaatadaptatie is dat Nederlander groener en leefbaarder wordt. Ook voor bedrijventerreinen heeft klimaatadaptatie grote voordelen. Zo kunnen we hitte en water beter opvangen.

Energietransitie-achtergrond

Duurzame energie

Klimaatverandering aanpakken bij de bron, begint met het winnen van energie uit duurzame bronnen. Door als bedrijven samen te werken aan duurzame energievoorzieningen, kun je grote stappen zetten om CO2-uitstoot te verminderen. Duurzame energieopwekking alleen heeft al een groot effect voor een economisch duurzaam bedrijventerrein, maar het kan ook worden gecombineerd met andere duurzame oplossingen.

Circulaire-economie-achtergrond

Circulaire economie

Met een circulaire economie op bedrijventerreinen, nemen we afscheid van de lineaire bedrijfsprocessen. Grondstoffen en reststromen worden zoveel mogelijk hergebruikt en blijven zo langer behouden in de keten.Inzetten op een circulaire economie op een bedrijventerrein heeft ook positieve invloed op onder meer de biodiversiteit en de algemene bedrijfskosten.

Waar wij u bij helpen..

Wij zijn er voor bedrijven die geloven in een duurzame economie en opstaan om hier concreet invulling aan te geven. Maar ook voor de bestuurder en politici die daad bij het woord voegen en een duurzame economie actief stimuleert. Wij geven strategisch advies en brengen ons volledige netwerk aan kennis en expertise in. Wij delen samen met onze partners onze ideeën en kennis.

√     Snel over tot concrete realisatie. Niet schouwen, maar bouwen!
√     Jarenlange ervaring vanuit verschillende expertises en disciplines
√     Groot netwerk aan duurzame partners, gemeentes, parkmanagement en ondernemers.
√     Specialistische kennis op het gebied van verduurzaming, energie, klimaatadaptatie,  circulaire economie, biodiversiteit en vergroenen.

Doet u met ons mee?

Actueel

Groene meters maken op de Hurk

”Yes, hij staat! 🥳 Het bord van de 🌿 BioBooster bij Meulatech op De Hurk Werkt! in Eindhoven, met dank 🙏🏻 aan GEVA Vastgoed. Maar liefst 20m² groen hier ✅ én meer groen in Kenia. ” schreef Eva van Rijsingen (BASE-projects & Groene Meters maken) op haar LinkedIn. Een aankondiging van een mooie, groene mijlpaal op bedrijventerrein de Hurk die laat zien dat we samen écht meer kunnen... Verder lezen

Frisse blik op opgave: TU/E Studenten denken mee over verduurzaming bedrijventerrein de Run in Veldhoven

Het betrekken van studenten bij real life vraagstukken is bewezen effectief voor unieke oplossingen. Daarnaast is het een enorme leerervaring voor studenten, die als nieuwe generatie voor de grote uitdaging staan van verduurzaming voor de toekomst. Om die reden heeft VNO-NCW Co-creatie samen met de Gemeente Veldhoven en de Technische Universiteit Eindhoven studenten uitgenodigd om... Verder lezen

Subsidie Provincie Brabant aan VNO-NCW Brabant Zeeland belangrijke bijdrage voor verduurzamingsproject grote oogst

’s-Hertogenbosch, 1 april 2022 – Ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland krijgt 255.000 euro subsidie van de provincie Brabant als strategisch partner in lokale verduurzamingsprocessen op 4 bedrijventerreinen in de provincie, onderdeel van project Grote Oogst. In dit project werkt Noord-Brabant samen met haar partners op een integrale en gebiedsgerichte manier aan de verduurzaming van 13 bedrijven(terreinen). Op... Verder lezen

Aangesloten partners

SPARQ360

SPARQ360 helpt MKB-bedrijven, overheden en samenwerkingsverbanden wereldwijd met het initiëren en accelereren van individuele en collectieve duurzaamheidsprogramma’s. Met onze roots in supply chain, innovatie en changemanagement, weten we hoe je effectief duurzaamheid strategieën opzet en implementeert, aan klanteisen en wettelijke verplichtingen (bv CSRD en EU-taxonomie) kunt voldoen. Maar ook hoe je een duurzame cultuur in een organisatie creëert en samenwerking bevordert tijdens de totstandkoming hiervan. SPARQ360 heeft een unieke methodologie en technologie ontwikkeld die de collectieve intelligentie van mensen activeert, ze inspireert, initiatieven genereert en samenwerking en transparantie bevordert. Projecten worden succesvoller afgerond, leden worden gemotiveerd en het onderlinge leereffect vergroot, waardoor de aanwezige expertise optimaal benut wordt en het werkplezier vergroot. Verder lezen

Volantis

Ingenieurs-, architectuur- en consultancygroep Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen. We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg. Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. We zijn creatief en praktisch. We denken mee en pakken aan. We ontdekken en ondernemen. Volantis creëert, coördineert, regisseert, managet en ontzorgt van begin tot eind. Van ontwerp- en omgevingsvergunningstraject tot bouw- of renovatiefase, en daarna. Ook leveren we effectieve en efficiënte oplossingen om productie-omgevingen en processen te verbeteren en te verduurzamen. Verder lezen

FD Architecten

FD Architecten is een Brabants duurzaam familiebedrijf dat al 50 jaar ervaring heeft met het maken van betaalbare, duurzame gebouwen en het verduurzamen van bestaande gebouwen. Als integraal architectenbureau heeft FD Architecten alle ontwerp- en uitvoeringstrajecten in huis of in ieder geval binnen hun netwerk. Of je nou wilt verbouwen, (nieuw)bouwen, verduurzamen of hergebruiken: FD Architecten is de juiste partner voor een groene start. Verder lezen