Samen groeien rond stuwende bedrijven

Stuwende bedrijven groeien sterk of hebben de potentie om sterk te groeien. Zij zijn een motor voor lokale en regionale economische groei. Als het goed gaat met stuwende bedrijven, gaat het ook goed met heel veel andere bedrijven zoals toeleveranciers. Stuwende bedrijven hebben een grote sociale en maatschappelijke impact. Een stuwend bedrijf draagt bij aan de realisatie van de doelen van veel andere partijen zoals onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

De opgave van een stuwend bedrijf vormt het startpunt voor het organiseren van samenwerking met andere partijen: via een gemeenschappelijke opgave samen groeien.

Samen met Innovatiehuis De Peel verkent VNO-NCW Co-creatie de opgaven rond 30 stuwende bedrijven in de regio Helmond – De Peel.  Voor realisatie van de opgaven formeren we het netwerk en smeden we de benodigde samenwerking.

Onze overige programma’s

We realiseren concrete opgaven binnen verschillende programma’s. De programma’s zijn tevens een community van mensen en organisaties. Elk opgave is een coproductie van verschillende partijen.

Parkmanagement Nieuwe Stijl

Bedrijventerreinen hebben een grote impact op allerlei doelen, zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur en milieu, energie en klimaat, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Toch krijgen deze... Verder lezen