Duurzame economie op bedrijventerrein De Rietvelden, Ertveld & De Vutter

Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Niet alleen bij overheden staat het onderwerp hoog op de agenda, ook voor het bedrijfsleven is het een belangrijke opgave. Je hebt een economisch voordeel wanneer je je focust op duurzaamheid. Economie en duurzaamheid versterken elkaar op meerdere vlakken.  Mede om deze reden brengt VNO-NCW Co-creatie verschillende bedrijven, overheden en andere betrokken partijen samen om samen meer te realiseren op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen. 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verduurzaming van het bedrijventerrein de Rietvelden, Ertveld & De Vutter in ‘s-Hertogenbosch.

Hoewel De Rietvelden, Ertveld & De Vutter zijn gescheiden door de A59 worden ze als één bedrijventerrein gezien. Dit bedrijventerrein is de grootste van ’s-Hertogenbosch. De afgelopen periode hebben veel bedrijven, overheden en andere initiatiefnemers zich ingezet om van De Rietvelden (inclusief Ertveld & De Vutter) een groen, sociaal en duurzaam gebied te maken. Dit is niet alleen beter voor het klimaat en de vitaliteit van werknemers, maar verschillende studies tonen aan dat een groen bedrijventerrein ook de economische waarde van een bedrijf verhoogt. Een win-win situatie.

Vanaf oktober 2021 is Co-creatie VNO NCW samen met vooroplopende bedrijven, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en ondernemersvereniging RIVU aan de slag om samen grote stappen te zetten voor een duurzame economische ontwikkeling. Door de partijen samen te brengen via de methode Opgave Gestuurd werken, kunnen verschillende doelen tegelijkertijd worden nagestreefd. Zo kunnen we samen meer realiseren.

Mijlpalen

febr ’22 Koplopers in kaart: zicht op betrokken partijen met concrete duurzame initiatieven
jan ’22 Tientallen gesprekken gevoerd met energieke initiatiefnemers
okt ’21 Officiële start met verkennende gesprekken

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Start: voorbereidende gesprekken met sleutelpersonen en initiatiefnemers
vanaf oktober 2021

Tientallen gesprekken gevoerd met initiatiefnemers en overheden
oktober t/m februari 2022

WAAR STAAN WE NU?

Opstellen tussenbalans met eerste beeld van de opgaven
februari/maart 2022

WAT IS HET VERVOLG?

Eerste beeld van haalbaarheid en kansrijkheid
maart/april 2022

Officieel besluit voor duurzame samenwerkingen en coalities
april en mei 2022

Concrete deelopgaven oppakken en verbreden naar andere partijen
vanaf mei 2022

VNO-NCW Co-Creatie strategische partner van project Grote Oogst

Project ‘Grote Oogst’. Een naam die intern bij VNO-NCW Co-Creatie elke dag wel valt. Wij werken al jarenlang succesvol samen met de Provincie Noord-Brabant op het gebied van verduurzamen, dus voor ons is het klare taal wat er bedoeld wordt met het project. Maar niet iedereen zit dagelijks tot over de oren in provinciale initiatieven... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven