De programma’s van VNO-NCW Co-creatie


We realiseren concrete opgaven binnen verschillende programma’s. De programma’s zijn tevens een community van mensen en organisaties. Elk opgave is een coproductie van verschillende partijen.

mobiliteit duurzame economie bedrijventerrein
Duurzame economie op bedrijventerreinen

Het programma richt zich op concrete gebieden waar betrokken bedrijven, overheden en omwonenden in samenhang bijdragen aan verschillende doelen, zoals economische ontwikkeling, waterberging, veiligheid, aanleg groen en natuur.

Laaggeletterdheid van A tot Zet

Laaggeletterdheid is al jaren een maatschappelijk vraagstuk. Dit werkt door op arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie, gezondheid, geluk en welvaart.

Samen groeien rond stuwende bedrijven

Stuwende bedrijven groeien sterk of hebben de potentie om sterk te groeien. Zij zijn een motor voor lokale en regionale economische groei.

Parkmanagement Nieuwe Stijl

Met het programma Parkmanagement Nieuwe Stijl richten wij ons op nieuwe werkwijzen en de organisatie voor bedrijventerreinen. Met een breed gebiedsmanagement kunnen we de impact op en bijdrage aan maatschappelijke doelen flink vergroten.

Formeren en begeleiden van consortia

VNO-NCW Co-creatie formeert consortia die onder onze begeleiding uitdagende maatschappelijke opgaven realiseren. Zo werken wij onder meer aan een toekomstbestendige veehouderij en een innovatieve wasplaats voor landbouwvoertuigen.