Programma Laaggeletterdheid van A tot Zet

Laaggeletterdheid is al jaren een maatschappelijk vraagstuk. Dit werkt door op arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie, gezondheid, geluk en welvaart. Het werkt ook door op het functioneren van organisaties zoals:

  • onderling communiceren en werkoverdracht;
  • goed interpreteren van veiligheids-, gebruiks- en verwerkingsinstructies;
  • (onder)presteren van medewerkers.

De opgave wordt eerder groter dan kleiner. VNO-NCW Co-creatie werkt aan een coalitie van diverse partijen om het tij te keren. Nu is de tijd om echt tot oplossingen te komen.

  • Samenwerken om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Met partijen die bijdragen aan bestrijding van laaggeletterdheid en werkgevers in arbeidsmarktregio’s. In Noord-Brabant zijn dit onder meer gemeente Helmond en Innovatiehuis De Peel.
  • Passende koppeling aan de bedrijfsopgave van werkgevers, zoals flexibele inzetbaarheid, voorzien in schaars personeel, retentie.
  • De focus op werkgevers/ werknemers en werkzoekenden verbinden aan bredere groepen in de samenleving. Daarmee een koppeling aan bredere opgaven gericht op ‘meedoen aan de samenleving’, zoals armoede, schulden en de wijkaanpak.
  • Het stigma van laaggeletterdheid verkleinen door dit positief te benaderen en het onderwerp te verbinden aan positieve doelen voor mensen en organisaties.

Laaggeletterdheid is geen geïsoleerde opgave en vraagt om een slagvaardige aanpak, slimme verbindingen en een positieve benadering.

Onze overige programma’s

We realiseren concrete opgaven binnen verschillende programma’s. De programma’s zijn tevens een community van mensen en organisaties. Elk opgave is een coproductie van verschillende partijen.

Parkmanagement Nieuwe Stijl

Bedrijventerreinen hebben een grote impact op allerlei doelen, zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur en milieu, energie en klimaat, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Toch krijgen deze... Verder lezen