Plan van aanpak duurzame economie Vosdonk

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze manier van leven. De kwaliteit van leven en onze welvaart staan op het spel. We staan nu op een kruispunt om economische welvaart en ontwikkeling op een duurzame wijze te verbinden en écht op een hoger plan te brengen (People, Planet, Profit). De massale bosbranden in Australië en Californië laten zien hoe ontwrichtend de gevolgen zijn. De luxe van veel discussiëren is voorbij. Doorgaan op de oude voet is onverantwoord.

We kunnen de toekomst maken of breken. Vanuit het georganiseerd bedrijfsleven nemen we daarom nu maximaal de leiding en regie. Daar zijn grote maatschappelijke en bedrijfsmatige belangen mee gemoeid. We staan voor de kwaliteit van leven en de welvaart van toekomstige generaties. Dat is niet alleen een sociale of morele plicht. Het is ook onderdeel van een gezonde bedrijfsstrategie. Economische en bedrijfsmatige doelen gaan samen met verduurzaming. Verduurzaming is tevens een voorwaarde voor een gezond bedrijf en een gezonde economie. Het gaat ook om onze eigen relevantie in een nieuwe economie en samenleving.

De kern van onze aanpak

We gaan samen met alle betrokkenen op en rond het bedrijventerrein gericht op zoek naar een goede verbinding tussen economische groei, innovatie en verduurzaming. Duurzaamheid is daarbij onderdeel van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering voor sterke bedrijven en een florerende duurzame economie. Het is met andere woorden geen parallel traject dat er bij komt.

Met onze aanpak zetten we in op een goede verkenning van de opgave op het bedrijventerrein. We gaan op zoek naar een haalbare en bij voorkeur gemeenschappelijke opgave. Dat kunnen ook meerdere opgaven zijn. We zoeken met betrokken partijen op het bedrijventerrein naar kansrijke opgaven om samen te realiseren. Waar mogelijk verbinden we deze opgaven aan andere doelen van de bedrijven/ ondernemers, gemeenten en andere partijen op en rond het bedrijventerrein. We formeren een vitale coalitie van partijen die samen de opgave werkelijk gaan realiseren. Dit mondt uit in een ‘go-no go’ besluit en een advies met een aanpak om meteen door te pakken bij een ‘go’!

Nieuwsgierig naar ons volledige plan van aanpak om een duurzame economie te realiseren op Vosdonk?

Scroll naar boven