Parkmanagement in een nieuw jasje: Parkmanagement nieuwe stijl

Bedrijventerrein de Run in Veldhoven wordt internationaal gezien als één van de belangrijkste bedrijventerreinen van West-Europa. Het terrein is met haar 217 ha ingedeeld in verschillende (deel)gebieden. Uniek is dat ieder deelgebied voor andere opgaven staat en dat er behoefte is aan een eigen aanpak. Maatwerk is hier het sleutelwoord. Er zijn veel verschillende inhoudelijke opgaven op De Run, die allemaal relevant en belangrijk zijn. Een voorwaarde om alle initiatieven van de grond te krijgen, is een goed ingericht parkmanagement. Parkmanagement is er al heel lang en op veel bedrijventerreinen zijn er positieve ervaringen. Het biedt een goede basis. Maar wat doet parkmanagement eigenlijk? En hoe ziet dat eruit in de ‘Nieuwe stijl’?

Wat is parkmanagement?

Parkmanagement is de actieve schakel tussen bedrijven, ondernemers, de gemeente en de provincie. Het parkmanagement is expert in het beheren en ontwikkelen van het bedrijventerrein. Zo beheren en onderhouden zij bijvoorbeeld de openbare ruimte, zorgen zij voor collectieve beveiliging en zijn zij verantwoordelijk voor gezamenlijke afvalinzameling en verwerking. Dit bevordert de communicatie en samenwerking onderling, maar ook de kwaliteit van openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed.

Wat is parkmanagement Nieuwe Stijl?

We weten nu wat het parkmanagement kan betekenen voor een bedrijventerrein. De zogenaamde ‘Parkmanagment Nieuwe Stijl’ gaat nog een stapje verder.
Het gaat hier om 2 hoofddoelen:

  1.  Het organiseren en faciliteren van professionele samenwerking op en rond bedrijventerreinen
  2. Het realiseren van oplossingen op bedrijventerreinen met concrete resultaten die van waarde zijn voor de bedrijven en alle andere partners.

Het eerste hoofddoel staat in dienst van het tweede: door professionele samenwerking resultaten boeken. Dit sluit perfect aan bij de methode ‘’Opgaven Gestuurd Werken’’ van VNO-NCW Co-Creatie: Samen meer Realiseren.

Voordelen van Parkmanagement Nieuwe Stijl

Omdat parkmanagement van grote toegevoegde waarde kan zijn voor een bedrijventerrein, is het belangrijk om parkmanagement verder te ontwikkelen langs drie peilers:

  1. Een groei van zowel actieradius als toegevoegde waarde van parkmanagement
  2. Een toename van de organisatie- en samenwerkingskracht (het groeien van de doe-kracht)
  3. Groei en verdere ontwikkeling van de professionele vaardigheden van parkmanagement

 

Op het bedrijventerrein De Run in Veldhoven gaan we aan de slag met bedrijven en de gemeente Veldhoven om een Parkmanagement Nieuwe Stijl te organiseren. Dit zal alle partijen helpen om een beter zicht te krijgen op de verschillende opgaven en om meer doe-kracht te realiseren.

Wil je graag meer informatie over Parkmanagement Nieuwe Stijl? Neem hier contact met ons op.

Scroll naar boven