Ons team

Rob Bogman

Geri Wijnen

Marjo Coomans

Igno Pröpper

Bart Litjens

Krist Dekkers

Marc Kerstens

WIJ VINDEN HET LEUK OM PERSOONLIJK KENNIS TE MAKEN!

De grondleggers

VNO-NCW Co-creatie is een samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland en Partners+Pröpper.

VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities. Daartoe organiseert VNO NCW Brabant-Zeeland belangenbehartiging, kennisdeling en ontmoeting. Een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin staat daarbij centraal.

Partners+Pröpper is een onderzoeks-, trainings- en adviesbureau en helpt organisaties en overheden bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Zo dragen we ons steentje bij aan een betere samenleving. Partners+Pröpper is de grondlegger van Opgaven gestuurd werken.

Missie

De missie van VNO-NCW Co-creatie luidt als volgt:

Het organiseren van baanbrekende samenwerking aan collectieve oplossingen voor de grote bedrijfsmatige en maatschappelijke opgaven die cruciaal zijn voor de huidige samenleving én voor toekomstige generaties. Deze opgaven vragen om een cruciale versnelling, zoals:

  • Energietransitie en voorkomen van / inspelen op klimaatverandering.
  • Duurzame en circulaire economie en transitie arbeidsmarkt.

Samen meer realiseren: de huidige opgaven vragen om een ‘derde weg’

VNO-NCW Co-creatie wil de weg banen voor baanbrekende samenwerking: tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De grote opgaven waarvoor we staan, vragen om een derde weg:

Actief in de pré-marktfase

VNO-NCW Co-creatie werkt in een pré-marktfase aan baanbrekende samenwerking en collectieve oplossingen.

Neutrale intermediair in de pré-marktfase
De kracht en missie van VNO-NCW Co-creatie is bijdragen aan baanbrekende samenwerking en collectieve oplossingen vanuit een rol als neutrale intermediair voor bedrijven (en overheden). In de pré-marktfase (dus de fase voorafgaand aan de (aanbesteding voor) realisatie) bouwt VNO-NCW Co-creatie aan consortia met allerlei partijen (inclusief leveranciers) voor het realiseren van deze collectieve oplossingen. VNO-NCW Co-creatie creëert daarmee kansen voor bedrijven en overheden die actief worden bij het bieden van concrete oplossingen, bijvoorbeeld voor een duurzame economie. Het gaat dan om collectieve oplossingen waarvoor nog geen of een onvolkomen markt bestaat.

Focus op realisatie en ondersteunen van privaat leiderschap
VNO-NCW Co-creatie organiseert dus samenwerking om collectieve oplossingen werkelijk mogelijk te maken. Partijen die mee doen dragen uiteindelijk ook actief bij aan realisatie van die oplossingen. VNO-NCW Co-creatie stimuleert resultaten op korte termijn én het investeren in toekomstbestendige oplossingen voor de lange termijn.
VNO-NCW Co-creatie sluit daarbij allerlei partijen aan: grote stuwende bedrijven, MKB-bedrijven, overheden en andere spelers die bij aanvang vaak helemaal los staan van gezamenlijke oplossingen en de benodigde samenwerking.

De pré-marktfase vraagt daarom een behoorlijke investering in tijd en aandacht (kosten voor het proces) voor het samenbrengen van individuele doelen, partijen en financiering tot levensvatbare en concreet realiseerbare collectieve oplossingen.

Organisatievorm

VNO-NCW Co-creatie is een maatschappelijke onderneming om de samenleving beter en mooier te maken door het stimuleren van de realisatie van maatschappelijke opgaven die cruciaal zijn voor de huidige samenleving én voor toekomstige generaties. Daarbij is ervoor gekozen dit te doen via een besloten vennootschap zonder winstoogmerk.

VNO-NCW Co-creatie hanteert Algemene Voorwaarden. U kunt deze hier downloaden: