Duurzame economie op bedrijventerrein Moleneind

Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Niet alleen bij overheden staat het onderwerp hoog op de agenda, ook voor het bedrijfsleven is het een belangrijke opgave. Je hebt een economisch voordeel wanneer je je focust op duurzaamheid. Economie en duurzaamheid versterken elkaar op meerdere vlakken.  Mede om deze reden brengt VNO-NCW Co-creatie verschillende bedrijven, overheden en andere betrokken partijen samen om samen meer te realiseren op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen. 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verduurzaming van het bedrijventerrein Moleneind in Oss.

Op het bedrijventerrein Moleneind in Oss zitten ruim 200 bedrijven, verdeeld over circa 160 ha. Het is een werkplek voor 7000 werknemers, die allemaal werken aan verschillende doelen. Onder begeleiding van VNO-NCW Co-creatie hebben de bedrijven, de gemeente en de OIK allerlei kansrijke opgaven op een rij gezet.

De focus hierbij ligt op thema’s als economie, natuur en milieu, energie via duurzame bronnen, mobiliteit en vervoer en een gezonde leefomgeving.

De Osse Industriële Kring is de initiator van het traject voor een duurzame economie op het bedrijventerrein. Ook de gemeente Oss heeft zich achter dit wensbeeld geschaard. Meerdere bedrijven hebben inmiddels aangegeven voorop te willen lopen in de realisatie van een duurzame economie.

Dit terrein is vanuit de provincie Noord-Brabant aangewezen als een zogenaamde Grote Oost terrein. Dat betekent dat het een van de grotere terreinen in de provincie is en dat er veel resultaat te behalen is op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit, stikstof reductie en mobiliteit.

Mijlpalen

sep ’21 Werkatelier gemeente Oss
aug ’21 Aanvraag Nationaal Groeifonds
jun ’21 Commitmentronde bedrijven
mei ’21 Tussenbalans kansrijke deelopgaves

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Start en brede verkenning inclusief gesprekken met bedrijven
najaar 2020

Commitmentronde bedrijven aan de hand van de tussenbalans
voorjaar 2021

Van bedrijventerrein naar bedrijvenpark: werklandschap van de toekomst
Aanvraag Nationaal Groeifonds (augustus 2021)

Werkatelier gemeente Oss: tussenbalans opgaven, ambities gemeenten, richten van het vervolg
september 2021

WAAR STAAN WE NU?

Werkatelier Energie
12 september

Werkatelier Klimaatadaptatie
21 september

Werkatelier Parkmanagement
27 september

Realisatie Plan van Aanpak voor Grote Oogst
eind oktober 2022

WAT IS HET VERVOLG?

Concreet aan de slag met deelopgaven Energie, Klimaatadaptatie en Parkmanagement

Aan de slag met kansrijke samenwerking:
Gebiedsgerichte programmering en Parkmanagement ‘Nieuwe Stijl’

Realisatie van het initiatief van het IVN:
Werklandschap van de toekomst – klimaatadaptatie 

11 juli 2022: ”Actie en aan de slag!” uitkomst werkatelier energie

‘’Actie en aan de slag!⚡️’’ dat was de gemeenschappelijke noemer in de inbreng van het werkatelier Energie op Moleneind van 11 juli 2022. Het is erg inspirerend om te zien dat 11 deelnemers van bedrijven en overheden samen concreet aan de slag gaan om een duurzame economie te realiseren op bedrijventerrein Moleneind in Oss.   Het vergroten... Verder lezen

VNO-NCW Co-Creatie strategische partner van project Grote Oogst

Project ‘Grote Oogst’. Een naam die intern bij VNO-NCW Co-Creatie elke dag wel valt. Wij werken al jarenlang succesvol samen met de Provincie Noord-Brabant op het gebied van verduurzamen, dus voor ons is het klare taal wat er bedoeld wordt met het project. Maar niet iedereen zit dagelijks tot over de oren in provinciale initiatieven... Verder lezen

10 febr 2022 – Werklandschappen van de toekomst

Waar vroeger een strijd gevoerd werd tussen milieu en industrie, zie je tegenwoordig steeds vaker dat deze twee sectoren juist samenwerken. Ze hebben elkaar nodig, want alleen samen kunnen ze werken aan het werklandschap van de toekomst. Bedrijventerrein Moleneind/Landweer is door IVN-natuur educatie uit vele aanmeldingen als één van de tien terreinen geselecteerd om in... Verder lezen

23 sept 2021 – Verkennen gezamenlijke opgaven

Wanneer een opgave samen wordt opgepakt, bereik je meer dan alleen. De slogan van Co-Creatie VNO NCW is niet voor niets ‘’samen meer realiseren.’’ Dat gaat niet altijd vanzelf. Wanneer je werkt met verschillende bedrijven, overheden en andere stakeholders merk je dat iedereen ook eigen doelen en belangen heeft. Met die individuele doelen in ons... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven