Duurzame economie op bedrijventerrein Moleneind

Samen met Osse Industriële Kring (VNO-NCW Oss), gemeente Oss werkt VNO-NCW Co-creatie op bedrijventerrein Moleneind aan het realiseren van een duurzame economie. Naast economie ligt de focus op natuur en milieu, energie via duurzame bronnen, mobiliteit en vervoer en een gezonde leefomgeving. Het terrein is vanuit de provincie Noord-Brabant ook aangewezen als zogenaamd 'Grote Oost-terrein'. In mei 2023 is het gezamenlijk Plan van Aanpak ondertekend. Nu wordt gewerkt aan realisatie van de plannen.

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Start en brede verkenning inclusief gesprekken met bedrijven
najaar 2020

Commitmentronde bedrijven aan de hand van de tussenbalans
voorjaar 2021

Van bedrijventerrein naar bedrijvenpark: werklandschap van de toekomst (aanvraag Nationaal Groeifonds)
aug 2021

Werkateliers gemeente Oss, klimaatadaptatie (+ gebiedsschouw), energie en organisatiegraad/parkmanagement
najaar 2021

Plan van aanpak bijdrageregeling Grote Oogst & ondertekening
okt 2022 - mei 2023

WAT IS HET VERVOLG?

Uitwerking klimaatadaptatie & vergroening
juli 2023 - medio 2024

Verkenning kansen circulaire economie
najaar 2023 - medio 2024

Aan de slag met kansrijke samenwerking
Gebiedsgerichte programmering en Parkmanagement ‘Nieuwe Stijl’

 

NIEUWS

17 mei 2023 – Oudste bedrijventerrein Oss, Moleneind, wordt verduurzaamd

Bedrijventerrein Moleneind is het oudste bedrijventerrein in de stad Oss. Al een eeuw lang een belangrijk knooppunt van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om dat voor de toekomst te behouden, stimuleren provincie en gemeente verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarvoor tekenden in het kader van het provinciaal duurzaamheidsproject Grote Oogst gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Frank den Brok... Verder lezen

11 juli 2022 – ”Actie en aan de slag!” uitkomst werkatelier energie

‘’Actie en aan de slag!⚡️’’ dat was de gemeenschappelijke noemer in de inbreng van het werkatelier Energie op Moleneind van 11 juli 2022. Het is erg inspirerend om te zien dat 11 deelnemers van bedrijven en overheden samen concreet aan de slag gaan om een duurzame economie te realiseren op bedrijventerrein Moleneind in Oss.   Het vergroten... Verder lezen

10 febr 2022 – Werklandschappen van de toekomst

Waar vroeger een strijd gevoerd werd tussen milieu en industrie, zie je tegenwoordig steeds vaker dat deze twee sectoren juist samenwerken. Ze hebben elkaar nodig, want alleen samen kunnen ze werken aan het werklandschap van de toekomst. Bedrijventerrein Moleneind/Landweer is door IVN-natuur educatie uit vele aanmeldingen als één van de tien terreinen geselecteerd om in... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven