Collectieve energieoplossingen op Haven- en Industrieterrein Moerdijk

Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Niet alleen bij overheden staat het onderwerp hoog op de agenda, ook voor het bedrijfsleven is het een belangrijke opgave. Je hebt een economisch voordeel wanneer je je focust op duurzaamheid. Economie en duurzaamheid versterken elkaar op meerdere vlakken.  Mede om deze reden brengt VNO-NCW Co-creatie verschillende bedrijven, overheden en andere betrokken partijen samen om samen meer te realiseren op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen. 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verduurzaming van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk.

Haven- en Industrieterrein Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie zijn in de Vlaams Nederlandse Delta. Dit betekent concreet dat er een gebalanceerde ontwikkeling gaande is op ‘People, Planet en Profit’.

Een belangrijke opgave is het realiseren van energieneutraliteit en decarbonisatie door de uitstoot van broeikasgasuitstoot (met name CO2) sterk terug te dringen. Ook is er de opgave om koppelingen te leggen met andere opgaven en thema’s zoals circulaire economie.

VNO-NCW Co-creatie brengt de betrokken partijen bijeen om tot gezamenlijke plannen en realisatie te komen. Betrokken partners zijn onder meer: Havenbedrijf Moerdijk, Gemeente Moerdijk, BOM, Enexis en VNO-NCW Brabant Zeeland. Ook participeert de provincie Noord-Brabant via een subsidie voor de zogenoemde ‘Aanpak Grote Oogst’ een bijdrage levert.

Samen realiseren we tenslotte meer.

Mijlpalen

mrt ’22 Startsignaal voor realiseren duurzame economie
mrt ’22 Toekenning subsidie project Grote Oogst
okt ’21 Samenwerkingsvoorstel voor duurzame energieoplossingen
eind ’21 Aanvraag subsidie Project Grote Oogst

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Startsignaal vanuit initiatiefnemers
maart 2022

WAAR STAAN WE NU?

Werven van enthousiaste bedrijven en ondernemers die mee willen doen in de voorhoede
april 2022

WAT IS HET VERVOLG?

Start met verkennende gesprekken met bedrijven en ondernemers

Tussenbalans met eerste beeld van de opgaven

Eerste beeld van kansrijkheid en haalbaarheid

Concreet aan de slag met het realiseren van de opgaven

Gezocht: Ondernemers ‘samen voor duurzame energie’

Vanuit de stuurgroep Havenstrategie Moerdijk 2030 start er een initiatief om collectieve energieoplossingen te verkennen voor en met MKB-bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk. VNO-NCW Co-creatie zal deze verkenning uitvoeren en bekijkt hierbij meerdere energiestromen: elektriciteit, gas, waterstof, thermische energie. Er wordt gekeken naar kansrijke acties en oplossings-richtingen, die in samenwerking kunnen worden opgepakt.... Verder lezen

Kern van de aanpak en strategie collectieve energieoplossingen Moerdijk

et nieuws staat dagelijks vol met goede initiatieven en ideeën op het gebied van duurzaamheid en economische ontwikkeling. Je kunt social media niet openen of iemand knipt ergens een groen lintje door en belooft groene bergen. Toch horen we vaak weinig meer van die goede initiatieven en ideeën. De meeste mensen,  bedrijven en overheden willen... Verder lezen

VNO-NCW Co-Creatie strategische partner van project Grote Oogst

Project ‘Grote Oogst’. Een naam die intern bij VNO-NCW Co-Creatie elke dag wel valt. Wij werken al jarenlang succesvol samen met de Provincie Noord-Brabant op het gebied van verduurzamen, dus voor ons is het klare taal wat er bedoeld wordt met het project. Maar niet iedereen zit dagelijks tot over de oren in provinciale initiatieven... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven