Collectieve energieoplossingen op Haven- en Industrieterrein Moerdijk

Haven- en Industrieterrein Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie zijn in de Vlaams Nederlandse Delta. Dit betekent concreet dat er een gebalanceerde ontwikkeling gaande is op ‘People, Planet en Profit’. Een belangrijke opgave is het realiseren van energieneutraliteit en decarbonisatie door de uitstoot van broeikasgasuitstoot (met name CO2) sterk terug te dringen. Ook is er de opgave om koppelingen te leggen met andere opgaven en thema’s zoals circulaire economie.

VNO-NCW Co-creatie voerde een verkenning uit voor de betrokken partijen, om tot gezamenlijke plannen en realisatie te komen. Betrokken partners zijn onder meer: Havenbedrijf Moerdijk, Gemeente Moerdijk, VNO-NCW Brabant Zeeland, Provincie Noord-Brabant en een groot aantal bedrijven. Er zijn kansrijke oplossingen voor een lokaal collectief energienetwerk, vergroenen en waterberging, duurzaam gebruik van grondstoffen, arbeidsmarkt en duurzaam transport.

Ondernemers en havenpartners gaan hiermee samen aan de slag. De ‘Havenstrategie Moerdijk 2030’ is de springplank voor het vervolg en concrete realisatie.

Initiatiefnemers

Scroll naar boven