Lokaal energienet als wenkend perspectief

De helft van de bevraagde bedrijven in het Land van Cuijk beschikt over thermische restenergie. Een ‘punt tot punt’-oplossing voor het verbinden van aanbieders en vragers is alleen bij uitzondering interessant. Netwerk-uitwisseling van heel veel reststromen van groot tot klein levert meer op dan een punt tot punt-aanpak.

Op de bedrijventerreinen in Land van Cuijk wordt veel energie verbruikt. De opgave om aardgas te vervangen door duurzame energiebronnen is om die reden ook groot. Netcongestie vormt een barrière om aardgas te vervangen door duurzame elektriciteit.

Er is een andere oplossing nodig!

Een collectieve basisvoorziening in de vorm van een lokaal energienetwerk biedt samenhangende oplossingen voor besparen, opwekken, delen, opslaan en balanceren van energie. Het netwerk kan dienen als essentiële nutsfunctie voor de bedrijven. Via deze weg kunnen de bedrijven maximaal onafhankelijk worden van het centrale energienet.

Scroll naar boven