Laadpaalproject op bedrijventerrein Borchwerf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, we willen er allemaal ons steentje aan bijdragen. Maar als we één ding zeker weten, is dat dit samen makkelijker gaat dan alleen. Daarom hebben we namens Orange Charging ondernemers van bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal blij kunnen maken met een aantrekkelijke duurzaamheidsactie.

In het kader van duurzaamheid is er begin 2022 een laadpaalproject gelanceerd, speciaal voor de Borchwerf ondernemers in Roosendaal. Om deze mooie stap te vieren en deelname aan te moedigen, heeft het bestuur van de Ondernemersvereniging Borchwerf (OVB)een actie opgezet met een financiële tegemoetkoming voor het plaatsen van laadpalen. Borchwerf ondernemers hebben massaal meegedaan aan deze duurzaamheidsactie. Vele Borchwerf ondernemers hebben op deze laagdrempelige wijze één of twee laadpalen aangeschaft. Gasten en personeel van de deelnemende bedrijven laden zo hun auto op tijdens hun bezoek/aanwezigheid. Ook geeft het een enorme stimulans om het eigen wagenpark van het bedrijf te verduurzamen.

Subsidieregeling voor laadpaalproject

Voor de ondernemingen die zich op de Borchwerf bevinden en daarnaast reclamebelastingplichtig zijn, geldt dat zij een financiële tegemoetkoming vanuit het ondernemersfonds kunnen krijgen van €1.500 per laadpunt. In het geval van een duo-lader is dit €3.000 omdat dit een dubbel laadpunt betreft.

Voor deze eenmalige financiële tegemoetkomingsregeling geldt een maximum van vier laadpunten, oftewel een maximale tegemoetkoming van €6.000 per onderneming. Natuurlijk is het mogelijk om meer dan vier oplaadpunten te plaatsen, maar deze vallen dan buiten de subsidieregeling.

Voor dit laadpaalproject is er door de OVB een totaalbedrag van maximaal €200.000 gereserveerd. Om zoveel mogelijk ondernemers in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van dit aanbod heeft Orange Charging een speciaal aanbod gemaakt. Dit betekent dat er vele ondernemers gebruik hebben kunnen maken van de aanbieding, en dat deze ondernemers alleen de installatiekosten hebben moeten betalen. Vanwege het grote succes van de eerste project, wat al snel heeft geleid dat het beschikbare bedrag van € 200.000 volledig is opgenomen, is er onlangs een vervolgactie aangekondigd.

Bron: https://www.orangecharging.com/laadpaalproject-borchwerf

Scroll naar boven