Duurzame economie op bedrijventerrein Kranenmortel

Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Niet alleen bij overheden staat het onderwerp hoog op de agenda, ook voor het bedrijfsleven is het een belangrijke opgave. Je hebt een economisch voordeel wanneer je je focust op duurzaamheid. Economie en duurzaamheid versterken elkaar op meerdere vlakken.  Mede om deze reden brengt VNO-NCW Co-creatie verschillende bedrijven, overheden en andere betrokken partijen samen om samen meer te realiseren op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen. 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verduurzaming van het bedrijventerrein Kranenmortel in Deurne.

Bedrijventerrein Kranenmortel behoort tot de oudste bedrijventerreinen van de gemeente Deurne. Sinds september 2021 is VNO-NCW Co-creatie samen met de gemeente Deurne en Parkmanagement Peelland gestart met de verkenning en realisatie van een duurzame economie.

Er liggen in Deurne volop kansen voor onder andere klimaatadaptatie, duurzame energie, vergroenen en mobiliteit en parkeren. Maar ook het verbeteren van het vestigingsklimaat en het stimuleren van een circulaire economie staan hoog op de agenda.

Met alle partijen streven we naar een samenwerking door individuele doelen te verbinden aan gemeenschappelijke opgaven. Zo kunnen we samen meer realiseren.

Mijlpalen

apr ’22 Succesvol werkatelier Energie
jan ’22 Zicht op de gezamenlijke (deel)opgaven
okt ’21 Koplopersgroep geformeerd
sept ’21 Startsignaal samen voor een duurzame economie

WAT GING HIERAAN VOORAF?

rede verkenning inclusief gesprekken met bedrijven
september-oktober 2021

Terugkoppeling aan bedrijven en organiseren feedback
november en december 2021

Opstellen overzicht hoofdopgave + uitwerken van deelopgaven (tussenbalans)
januari t/m maart 2022

WAAR STAAN WE NU?

Werkatelier Mobiliteit & Vitaliteit
1 juni

Werkatelier Energie
6 juli

WAT IS HET VERVOLG?

Voorstel voor het vervolg inclusief rol koplopersgroep en opgaveteam
vanaf mei 2022

Realisatie van concrete opgaven

6 juli 2022 – Co-Creatie sessie energie

“Het begint bij jezelf “ dat was de boodschap op de tweede Co-Creatie sessie Energie op bedrijventerrein Kranenmortel in Deurne. Op 6 juli was de koplopers groep te gast bij Bots Bouwgroep om samen de vervolgstappen te bepalen. De eerste bouwsteen voor een lokaal energienetwerk is een fijnmazige inventarisatie per bedrijf. Maximaal energie opwekken, besparen... Verder lezen

Werkatelier energie voor vroege vogels

Dat vroeg opstaan loont werd woensdag 6 april bewezen in Deurne tijdens het Werkatelier Energie. Voor het bedrijventerrein Kranenmortel in Deurne heeft VNO-NCW Co-creatie samen met Gemeente Deurne, Parkmanagement Peelland en Ondernemend Deurne een succesvol Werkatelier Energie georganiseerd. Netjes om 8.00 uur, zodat de deelnemende partijen daarna in één keer door konden naar hun werk en andere afspraken. Sinds de... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven