‘Investeringen in duurzaamheid bedrijfsleven flink opgevoerd’

NIEUWS – Ondanks de coronacrisis hebben bedrijven in Nederland het afgelopen jaar meer geïnvesteerd in duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van ING. Een duurzame bedrijfsvoering is voor veel bedrijven belangrijker dan een jaar geleden.

De grootste omslag in denken over duurzaamheid is volgens ING te zien bij grootbedrijven. 79% van de grote organisatie zien een grotere noodzaak om zelf te verduurzamen. Ongeveer een derde heeft hier zelfs al in geïnvesteerd. Ruim de helft van alle bedrijven geeft al veel bezig te zijn met verduurzamen, in veel gevallen op het gebied van recycling, energiebesparing en afvalreductie.

Uit eerder onderzoek van ING een jaar geleden bleek al dat veel bedrijven duurzaamheid volop op het netvlies hadden staan. Bedrijven gaven daarbij aan dat het bedrijfsleven het voortouw zou moeten nemen. Tijdens de coronacrisis is het belang van duurzaamheid alleen maar groter geworden voor de onderzochte bedrijven.

Ook VNO-NCW Co-Creatie is ervan overtuigd dat het bedrijfsleven een voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Ongeveer een zesde van alle bebouwing in Nederland wordt gevormd door bedrijventerreinen. Door samen aan verduurzaming van uw bedrijventerrein te werken, kunnen alle betrokken partijen een grote bijdrage leveren aan het behalen van de doelen van het Europese klimaatakkoord.

Bron: ANP

Scroll naar boven