Interview met HyTEPS

INTERVIEW

Vertel eens wat meer over HyTEPS

De maatschappij wordt steeds afhankelijker van elektriciteit. Door de elektrificatie en energietransitie is dit in een stroomversnelling geraakt. De kwaliteit van elektriciteit is dan ook van essentieel belang voor de continuïteit, efficiëntie en veiligheid binnen elektrische installaties. HyTEPS, opgericht in 2007, biedt oplossingen, zoals metingen, analyses en advies, en producten voor het optimaliseren van Power Quality – de kwaliteit van spanning en stroom. Inmiddels hebben we 22 vaste medewerkers in dienst.

Wij werken we voor 50 van de top 100 bedrijven in Nederland, maar ook vooraanstaande buitenlandse klanten in uiteenlopende sectoren. Daarnaast verzorgen we trainingen en werken we samen met hogescholen en universiteiten.

HyTEPS verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van elektrische installaties door ondersteuning en optimalisering van het hele proces, van ontwerp tot gebruik. Daarbij komen vandaag de dag veel complexe nieuwe uitdagingen kijken.

Staat duurzaamheid al voldoende op de agenda bij bedrijventerreinen?

Wie het nieuws volgt zal het niet zijn ontgaan: de elektrische sector is volop in ontwikkeling. Steeds meer bedrijven willen bijdragen aan duurzaamheid en zelf energie opwekken en terugleveren. Maar de vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet blijft stijgen en tegelijkertijd raakt het stroomnet op steeds meer plaatsen vol. Verouderde netten moeten worden gemoderniseerd, bijvoorbeeld om hernieuwbare bronnen te kunnen integreren, meer elektrische auto’s op te laden, en grootschalige elektrische verwarming en verlichting mogelijk te maken. Op bedrijventerreinen neemt de aandacht voor duurzaamheid toe, maar vaak ontbreekt de specialistische kennis die benodigd is om grote stappen te nemen in een steeds complexer wordende omgeving.

Wat is jullie toegevoegde waarde? Welk probleem lossen jullie op?

Wat het Power Quality probleem ook is: HyTEPS heeft de kennis om het boven water te halen, de kunde om u te adviseren en de kwalitatief hoogwaardige producten om het op te lossen.  Om problemen op te lossen of te voorkomen is het noodzakelijk eerst inzicht te krijgen in de heersende Power Quality door monitoring en analyse. Verschillende Power Quality-problemen vragen elk om een specifieke oplossing of combinatie van oplossingen.

Heb je een mooie voorbeeld? Een mooie anekdote?

HyTEPS bestaat uit een team van hooggekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. Met onze kennis, diensten en technologisch innovatieve producten helpen wij ondernemers bij het optimaliseren van de energie-efficiëntie, de continuïteit en de veiligheid van hun elektrische installatie. Hierdoor zijn er wereldwijd al veel problemen opgelost of voorkomen en zijn er veel kosten bespaard.

Met ons team van hoogopgeleide professionals, hebben we de meest uitdagende projecten mogen uitvoeren en tot mooie succesverhalen gemaakt.

Hoe kunnen jullie helpen om stappen te zetten op het gebied van een duurzame economie?

Twee derde van alle elektriciteit moet in 2030 uit duurzame bronnen komen, volgens het Klimaatakkoord. Nederland neemt diverse maatregelen om dit voor elkaar te krijgen, zoals het belasten van CO2-emissies en het dichtdraaien van de gaskraan. Echter, twee factoren staan het bereiken van onze klimaatdoelstellingen in de weg…

Bedrijven vragen om steeds grotere aansluitingen, bijvoorbeeld om fossiele brandstoffen te kunnen vervangen door elektriciteit – de zogeheten ‘elektrificatie’. De Autoriteit Consument & Markt pleit wil dat netbeheerders grootverbruikers binnen 40 weken aansluiten – als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot 3×80 Ampère) geldt een maximale termijn van 18 weken. Verzwaren van een aansluiting in huis, om een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen aan te sluiten, moet binnen 12 weken gebeuren. Echter, volgens het RVO is het voor bijvoorbeeld initiatiefnemers van zonne-energieprojecten steeds lastiger om projecten aan te sluiten op het net. Het verkrijgen van een nieuwe aansluiting kan zelfs meer dan een jaar duren.

Om de klimaatdoelen te halen, zijn toenemende inzet van hernieuwbare energiebronnen en het terugdringen van fossiele brandstoffen essentieel. De toename van duurzame energie maakt het afstemmen van vraag en aanbod steeds belangrijker. De hoeveelheid energie die uit zon en wind wordt gehaald varieert heel fors, niet alleen van uur tot uur, maar ook tussen de seizoenen. Deze energie kan niet altijd direct afgenomen worden, maar kan steeds vaker ook niet worden aangeboden aan de netbeheerder omdat er geen capaciteit is.

Gedurende de dag varieert de vraag naar elektriciteit doorlopend. In industriële productiebedrijven komen zowel overdag als ‘s nachts enorme pieken in de energievraag voor. Naarmate we meer elektrisch koken, verwarmen, en autorijden zullen we aan het begin van de avond enorme pieken zien in woonwijken.

Opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Systemen die elektrische energie opslaan voor later gebruik ontlasten het elektriciteitsnetwerk en zorgen voor grotere flexibiliteit en betrouwbaarheid. Vraag en aanbod kunnen worden afgestemd op een manier die zo energiezuinig en efficiënt mogelijk is. Op bedrijvenparken kan opslag bijvoorbeeld zorgen voor voortzetting van de stroomvoorziening tijdens storingen. In zonneparken kunnen inefficiënte piekbelastingen worden tegengegaan. Energie opgewekt door windturbines kan worden opgeslagen en naar het net worden gestuurd wanneer de vraag het grootst is.

Overvolle netten en opslag vragen om samenwerking tussen (lokale en landelijke) overheid, bedrijfsleven, netbeheerders en elektrotechnische experts. Alleen door slim beleid en doelgericht investeren wordt het mogelijk om onze klimaatdoelstellingen te behalen.

HyTEPS, opgericht in 2007, wil deze uitdagingen samen met haar klanten het hoofd bieden. We doen dat door de kwaliteit en betrouwbaarheid van elektrische installaties te verhogen, door ondersteuning en optimalisering van het hele proces, van ontwerp tot gebruik. Mede door technologische innovaties en veranderingen in het gebruik zien we steeds meer bedreigingen voor de kwaliteit van elektriciteit

Scroll naar boven