Power Quality-oplossingen

‘Power Quality’ wil zeggen: de kwaliteit van spanning en stroom. Door het analyseren en oplossen van Power Quality-fenomenen zoals Harmonischen, Vlambogen, en blindvermogen worden problemen binnen elektrische installaties voorkomen, risico’s gereduceerd, de efficiëntie verbeterd en de veiligheid gewaarborgd.

Wij denken graag mee over energiebesparing en optimalisatie en zorgen voor uitgebreide analyses en aanbevelingen. Alle kennis en apparatuur die daarvoor nodig is hebben we zelf in huis. Alles wat wij doen staat in het teken van de resultaten die ú wilt behalen.

Door ‘inbreiding’ kan ruimte worden gecreëerd achter de eigen trafo('s). Power Quality speelt hierin een belangrijke rol. Zo hebben we een aantal van de grootste industriële bedrijven van Nederland en Brabant geholpen om op een slimme, veilige manier meer rendement te halen uit hun installaties.

Wij geloven heilig in het delen van kennis. Het HyTEPS Power Competence Centre geeft regelmatig les op de TU/E, op de Avans Hogeschool. Ook verzorgen we ‘in company’ trainingen, bijvoorbeeld voor grote installateurs. We geven seminars en webinars over een breed scala aan onderwerpen en publiceren regelmatig in vakbladen en via onze eigen kanalen.

Actueel

De voordelen van HyTEPS

INZICHT IN MOGELIJKHEDEN EN RISICO'S

Simulatieservices zijn een bruikbare, efficiënte manier om meer inzicht te krijgen in de risico’s en mogelijkheden van uw installatie. Simulaties kunnen worden uitgevoerd in de ontwerpfase van nieuwe elektrische installaties en bij uitbreidingen. Ze bieden handvatten voor het optimaliseren van energie-efficiëntie, continuïteit en veiligheid in bestaande installaties.

OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN INSTALLATIECAPACITEIT

Door Cos Phi compensatie maakt u beter gebruik van beschikbare installatiecapaciteit en voorkomt u onnodige energieverliezen en kosten. Voor Cos Phi compensatie zijn er diverse typen condensatorbanken (geregeld en vast) met verschillende vermogens beschikbaar. In bepaalde gevallen zijn Statische VAr generatoren meer geschikt. HyTEPS vindt altijd de beste oplossing. Harmonische vervuiling is in vrijwel elke elektrische installatie aanwezig. In installaties met veel niet-lineaire belastingen is de kans op problemen groot. In veel gevallen kan een Actief Filter voor ‘schone’ stroom zorgen.

ALTIJD ACTUELE KENNIS

Kennisdeling is een van de meest belangrijke onderdelen van HyTEPS’ filosofie. Ons PCC bundelt de jarenlange expertise en technische kennis van onze medewerkers en partners en biedt een platform voor samenwerking met partners, onderwijsinstellingen en de academische wereld.

De werkwijze van HyTEPS

Onze hooggekwalificeerde engineers beschikken over de kennis, ervaring en professionele apparatuur om de Power Quality en energie-efficiëntie van uw installatie inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft ons technische team jarenlange ervaring met Power Quality-metingen in zeer diverse sectoren, in binnen- en buitenland. Het verrichten van metingen is de eerste stap, gevolgd door specialistische analyse van de meetdata, en het formuleren van onze bevindingen en advies. In de rapportage geven wij adviezen en aanbevelingen voor verbetering van de Power Quality en energie-efficiëntie.

‘Inbreiden’ – fors meer rendement halen uit bestaande systemen

Elektrificatie is essentieel voor de overgang van fossiele energiebronnen naar duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Deze energietransitie speelt een essentiële rol bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Echter: het net is vol en er is te weinig capaciteit en personeel om snel tot oplossingen te komen. Hoe kan ‘Inbreiden’ uitkomst bieden? Hoe kunnen energieverliezen worden verkleind? Hoe kan de installatie worden geoptimaliseerd? Ontdek meer!

“De stroomnetten raken vol – niet uitbreiden, maar ‘inbreiden’ is de oplossing”

In februari verscheen onze blog “De stroomnetten raken vol – niet uitbreiden, maar ‘inbreiden’ is de oplossing” in het Eindhovens Dagblad.

Het stroomnet loopt op steeds meer plekken vol. Er is op diverse locaties in ons land weinig tot geen capaciteit meer in het net om nieuwe projecten aan te sluiten. Netbeheerders kunnen al langere tijd niet meer op alle verzoeken om nieuwe aansluitingen in gaan.

Bedrijventerreinen waar HyTEPS actief is

Boxmeer

Uden

Veghel

Helmond

Gemert

Budel

Veldhoven

Eindhoven

Oss

Den Bosch

Waalwijk

Tilburg

Eersel

Breda

Etten-Leur

Moerdijk

Bergen op Zoom

Roosendaal

Scroll naar boven