Sluit je aan en realiseer samen jouw maatschappelijke opgave


VNO-NCW Co-creatie werkt aan verbinding. We komen graag in contact met initiatiefnemers en hun ambities of opgaven. We gaan samen de uitdaging aan.

 • We brengen werkwijzen, gereedschap en ervaring in om het verschil te maken.
 • We organiseren samenwerkingskracht om meer te realiseren.
 • We zetten ons uitgebreide netwerk in om snel tot goede verbindingen te komen:
  • Het grote en kleinere bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
  • Lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal.
 • Zo nodig organiseren we lobbyacties om obstakels voor realisatie te beslechten. We bouwen voort op de expertise en lobbykracht van VNO-NCW.
 • We gaan op zoek naar financiering en subsidies om realisatie te versnellen.
 • We organiseren uitwisseling, kennisdeling en gezamenlijk leren.
 • Bovenal gaat het om doen en om doen wat nodig is.

Het is vooral een kwestie van gewoon doen! Dat draagt bij aan mooie resultaten. De voorbeelden op deze website getuigen daarvan. Realiseren en resultaten geven veel energie!

bevordering biodiversiteit bedrijventerreinen