Gezocht: Ondernemers ‘samen voor duurzame energie’

Vanuit de stuurgroep Havenstrategie Moerdijk 2030 start er een initiatief om collectieve energieoplossingen te verkennen voor en met MKB-bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk. VNO-NCW Co-creatie zal deze verkenning uitvoeren en bekijkt hierbij meerdere energiestromen: elektriciteit, gas, waterstof, thermische energie. Er wordt gekeken naar kansrijke acties en oplossings-richtingen, die in samenwerking kunnen worden opgepakt. Zo concreet mogelijk en aansluitend op een ieders bedrijfsstrategie. We zoeken ondernemers die mee willen doen in de voorhoede!

Samenwerken aan oplossingen voor energie, energiebesparing en/of CO2-reductie? Meld je aan bij projectleider Bart Litjens (b.litjens@samenmeerrealiseren.nl).

Scroll naar boven