Formeren en begeleiden van consortia

Partijen willen iets realiseren en samenwerking is het sleutelwoord. Dat gaat meestal niet vanzelf. VNO-NCW Co-creatie formeert rond allerlei uitdagende opgaven consortia om tot realisatie te komen. Voorbeelden van onze co-creaties zijn:

Consortium Veehouderij van de toekomst

Onder leiding van VNO-NCW Co-Creatie is het consortium ‘veehouderij van de toekomst’ gesmeed. Het consortium bestaat uit partijen die een duurzame stal willen realiseren. Hierbij staan realtime monitoring en slimme technologieën centraal. Het doel is een innovatieve en toekomstbestendige stal, die vooroploopt op de huidige wetgeving.

Deze stal draagt bij aan:

 • verwaarloosbare uitstoot van ammoniak, fijnstof, geur en CO2;
 • minder transport bewegingen;
 • een energieneutraal en efficiënt productieproces;
 • een betere gezondheid van mensen en dier binnen en buiten de stal;
 • het sluiten van de kringlopen zowel op het bedrijf als op regionale en mondiale schaal.

Consortium Collectieve wasplaats landbouwvoertuigen voor gewasbescherming

Onder leiding van VNO-NCW Co-creatie wordt in De Rips wordt een innovatieve wasplaats voor landbouwvoertuigen gerealiseerd die worden ingezet bij gewasbescherming. Realisatie vindt plaats door een consortium van partijen bestaande uit:

 • Ploegmakers Groep (incl. loonbedrijf)
 • Waterschap Aa en Maas
 • Claessens Agri-Service
 • Landbouwbedrijven Botden
 • Mts. Geling Opgenoort
 • Innovatiehuis De Peel
 • Provincie Noord-Brabant (POP-subsidie)

Het consortium wil bijdragen aan een verantwoorde akkerbouw. Tegelijkertijd spelen de partijen in op strengere regelgeving en handhaving. De opgave is om bij te dragen aan emissiereductie (95%), waterbesparing (50%) en een gesloten kringloop. Dit draagt bij aan een betere gezondheid en kwaliteit van de omgeving.

Bekijk het artikel in het Eindhovens Dagblad.

Onze overige programma’s

We realiseren concrete opgaven binnen verschillende programma’s. De programma’s zijn tevens een community van mensen en organisaties. Elk opgave is een coproductie van verschillende partijen.

Parkmanagement Nieuwe Stijl

Bedrijventerreinen hebben een grote impact op allerlei doelen, zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur en milieu, energie en klimaat, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Toch krijgen deze... Verder lezen