Eigenaar Matthijs Brandt: ”Om tot een goed inzamelmodel te komen moet je naast je klant zitten.”

INTERVIEW – Afval is niet direct het meest sexy onderwerp om op te focussen wanneer we het hebben over duurzaamheid en circulariteit. Toch is dit het zogenoemde ‘laaghangende fruit’ wanneer het op duurzame kostenbesparing aankomt. Eigenaar Matthijs Brandt van Afvalwijzer.com legt uit wat de succesformule is.

Vertel eens wat meer over Afvalwijzer.com

”Veel bedrijven krijgen maandelijks een factuur van de afvalinzamelaar, maar weten eigenlijk helemaal niet waar ze nou precies voor betalen of hoe de prijssamenstelling tot stand is gekomen. Ondernemingen op bedrijventerreinen hebben allemaal hun eigen container en de inzamelwagens rijden op en aan om via hun ‘vaste route’ halflege containers op te halen. Een absurde situatie in tijden van torenhoge brandstofprijzen, energieschaarste en co2 uitstoot. Ik wist dat dit duurzamer kon.” Vanuit die visie is Matthijs Brandt gestart met Afvalwijzer.com. Samen met de klant komt hij tot het meest efficiënte inzamelmodel. Ideaal voor de portemonnee én het milieu.

Vaak wordt gedacht dat wisselen van inzamelaar een besparing oplevert. Dat kan omdat aquisitietarieven vaak lager zijn, maar uiteindelijk betaal je na verloop van tijd weer de hoofdprijs. Weten wat je hebt, volume verhogen en logistiek verlagen zijn inzetbare instrumenten. Ik heb dan ook de overtuiging dat voor bedrijven en bedrijventerreinen veel mogelijk is door te werken met slimme logistiek- dynamische inzameling.

Wat bedoel je met dynamische afvalinzameling?

”Dynamische afvalinzameling is anders dan een bedrijfscollectief waar het gaat om prijsbiedingen. Technologie in de afvalbranche is niet ver genoeg doorgedrongen. Hier zijn nog slagen te maken, maar voor een inzamelaar zal dit gevolgen heeft voor het verdienmodel. Maar je moet verder kijken; de arbeidsmarkt wordt krapper, chauffeurs zijn schaars en bedrijven willen zo efficient mogelijk zich van het afval ontdoen. Hier ligt echt een kans voor parkmanagement om hier een rol in te vervullen en zelfs een eigen verdienmodel aan te koppelen. En ja, afval is laaghangend fruit maar als je niet weet waar de oorzaak van je afval(kosten) ligt.”

Staat duurzaamheid al voldoende op de agenda bij bedrijventerreinen?

”Wanneer we het hebben over de verduurzaming van bedrijventerreinen wordt er al snel gesproken over het plaatsen van zonnepanelen of het aanleggen van groene zones. Allemaal prachtige initiatieven, die helaas één nadeel hebben: er is een financiële investering nodig voordat het effect heeft of geld oplevert. Met afval is dat anders. Door de afvalsituatie in de breedste zin van het woord meetbaar en inzichtelijk te maken, wordt vaak direct een kostenbesparing gerealiseerd. Hoe mooi zou het zijn als dát geld wordt gebruikt voor de investering voor die zonnepanelen of groene zones?”

 

Hoe werkt dat precies?

”Ik ben gek op data, analyses en rapportages. Om de huidige afval situatie in kaart te brengen pluis ik alle data uit en laat daar mijn berekeningen op los. Ik neem de klant altijd mee in de resultaten en bevindingen. Soms is het iets simpels zoals een administratieve fout die gemaakt is, wat zo honderden tot zelfs duizenden euro’s per jaar op kan leveren. Soms is het een logistiek probleem en worden er structureel halfvolle containers opgehaald. Maar ik kom ook veel vraagstukken tegen zoals het wel of niet kopen of huren van een container. Of verkeerde prijsafspraken over de waarde van de afvalstromen. Zo heeft papier, karton of plastic een waarde, net als bijvoorbeeld oud ijzer.”

Hoe kan Afvalwijzer.com bedrijventerreinen helpen om stappen te zetten op het gebied van een duurzame economie?

”Hoe gaaf zou het zijn als een bedrijventerrein door onderling samen te werken veel geld kan besparen en co2 reductie kan realiseren puur door efficiënt om te gaan met hun afval. Ik zie zo voor me dat het Parkmanagement gezamenlijke containers plaatst met sensoren die aangeven wanneer deze vol zitten. Maar naast deze situatie is er nog veel meer te realiseren op bedrijventerreinen, zowel individueel als gezamenlijk. En dat allemaal zonder financiële investering vooraf.”

Scroll naar boven