Een duurzame energie op jouw bedrijventerrein

Klimaatverandering aanpakken bij de bron, begint met het winnen van energie uit duurzame bronnen. Door als bedrijven samen te werken aan duurzame energievoorzieningen, kun je grote stappen zetten om CO2-uitstoot te verminderen. Duurzame energieopwekking alleen heeft al een groot effect voor een economisch duurzaam bedrijventerrein, maar het kan ook worden gecombineerd met andere duurzame oplossingen.

Duurzame energie oplossingen

Willen we in Nederland de klimaatambities van Parijs halen, moet het energiesysteem ingrijpend worden veranderd. Deze energietransitie betekent dat de uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2050 moet worden teruggebracht met 80 tot 95% ten opzichte van 1990. Deze transitie vraagt een brede maatschappelijke verandering.

Omdat één zesde van alle bebouwing in Nederland bestaat uit bedrijventerreinen, kan de focus op energie grote verschillen maken op het gebied van CO2. Maar dat niet alleen, duurzame energievoorzieningen hebben nog veel meer te bieden.

Energietransitie voor bedrijven

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor een hoog energieverbruik binnen Nederland. Zij hebben dus een belangrijk aandeel in de energietransitie. De ervaring is dat samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners de transitie versnelt.

Zo hebben bedrijventerreinen bijvoorbeeld veel dakoppervlak. Dit biedt interessante kansen voor zonnepanelen. Ook kunnen gemeenten de bedrijventerreinen benutten voor het plaatsen van windmolens. En waar sprake is van industrie kunnen energieregio’s hun voordeel doen met de restwarmte van bedrijven. De mogelijkheden voor bedrijventerreinen worden steeds meer benut.

Bijdragen aan meerdere doelen

Duurzaam energie opwekken of restwarmte hergebruiken heeft groot effect op de co2 reductie. Maar duurzame energie heeft nóg meer voordelen:

  • Focussen op zonne-energie biedt opleidingskansen voor jongeren.
    Op deze manier kunnen enerzijds de montage van de zonnepanelen snel worden uitgevoerd, en anderzijds biedt het een praktijk-ervaringsplek voor jongeren in opleiding tot installateur. Ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werk-ervaringsplekken vullen.
  • Zuinige, slimme lantaarnpalen kunnen zowel energieverspilling tegengaan, maar kunnen ook worden gebruikt ter bestrijding van inbraken of andere criminaliteit. De slimme lantaarnpaal monitort nachtelijke verkeersbeweringen en kunnen op die manier een rol spelen in het verbeteren van de veiligheid.
  • Zonnepanelen op het dak leveren niet alleen zonne-energie op, maar zorgen ook voor de bestrijding van hittestress en het verkoelen van gebouwen.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van individuele en gemeenschappelijke doelen die hand in hand gaan. Er zijn er uiteraard nog veel meer. Zo kunnen we de energietransitie op een duurzame, effectieve en slimme manier realiseren.