Hoe zet ik de stap naar een duurzame economie?

Eén zesde van het bebouwde gebied in Nederland bestaat uit bedrijventerreinen. Dit betekent dat hier een grote maatschappelijke impact te halen valt op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Er liggen volop kansen om bij te dragen aan energietransitie, een circulaire economie, klimaatadaptatie en bevordering van biodiversiteit.

VOORDELEN VAN EEN DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN

Het realiseren van een duurzame economie op bedrijventerreinen is niet alleen belangrijk voor de maatschappij, maar ook voor de ondernemers en werknemers. Verschillende studies tonen aan dat een groen bedrijventerrein ook de economische waarde van een bedrijf verhoogd. Investeren in groen levert rendement op.

  • Vestigingsklimaat verbetert
  • Waarde van grond en vastgoed stijgt
  • Oplossing voor wateroverlast en hittestress
  • Besparing door slimmere mobiliteit & transport
  • Gezondere en prettigere werkomgeving
  • Productievere medewerkers door gezonde werklocatie
  • Representatieve uitstraling en verbeterd imago
  • Positieve bijdrage aan klimaateffecten
  • Nieuwe kansen door gezamenlijke innovatie en samenwerking

 Economische ontwikkeling en duurzaamheid gaan hand in hand. Een groen bedrijventerrein verhoogt de economische waarde van een bedrijf, en andersom.

Met welke thema’s wilt u aan de slag?

Biodiversiteit-achtergrond

Biodiversiteit

Bevordering van biodiversiteit op bedrijventerreinen is meer dan alleen een groen uithangbord van het gebied. Vogels, insecten en andere dieren vinden weer hun weg naar het bedrijventerrein. Daarnaast bevordert het de fysieke en mentale gesteldheid van de medewerkers. Biodiversiteit bevorderen is een win-win situatie.

Klimaatadaptatie-achtergrond

Klimaatadaptatie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen van deze klimaatverandering. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het voordeel van de maatregelen van klimaatadaptatie is dat Nederlander groener en leefbaarder wordt. Ook voor bedrijventerreinen heeft klimaatadaptatie grote voordelen. Zo kunnen we hitte en water beter opvangen.

Energietransitie-achtergrond

Duurzame energie

Klimaatverandering aanpakken bij de bron, begint met het winnen van energie uit duurzame bronnen. Door als bedrijven samen te werken aan duurzame energievoorzieningen, kun je grote stappen zetten om CO2-uitstoot te verminderen. Duurzame energieopwekking alleen heeft al een groot effect voor een economisch duurzaam bedrijventerrein, maar het kan ook worden gecombineerd met andere duurzame oplossingen.

Circulaire-economie-achtergrond

Circulaire economie

Met een circulaire economie op bedrijventerreinen, nemen we afscheid van de lineaire bedrijfsprocessen. Grondstoffen en reststromen worden zoveel mogelijk hergebruikt en blijven zo langer behouden in de keten.Inzetten op een circulaire economie op een bedrijventerrein heeft ook positieve invloed op onder meer de biodiversiteit en de algemene bedrijfskosten.

Samenwerken

De eerste stap is tot verduurzaming is samenwerken. Door samen op te trekken, kunnen we veel maatschappelijke en bedrijfsmatige waarde creëren. Om toe te werken naar een duurzame economie op bedrijventerreinen is een flinke investering aan middelen nodig. Om te voorkomen dat het alleen bij wensen en vergaderen blijft, is er ook daadkracht nodig. Wij helpen u om te zorgen dat er daadwerkelijk stappen worden gezet op het gebied van duurzaamheid. Niet beschouwen, maar bouwen.

Laten we samen die duurzame economie realiseren!