Duurzame economie in het Land van Cuijk

Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Niet alleen bij overheden staat het onderwerp hoog op de agenda, ook voor het bedrijfsleven is het een belangrijke opgave. Je hebt een economisch voordeel wanneer je je focust op duurzaamheid. Economie en duurzaamheid versterken elkaar op meerdere vlakken.  Mede om deze reden brengt VNO-NCW Co-creatie verschillende bedrijven, overheden en andere betrokken partijen samen om samen meer te realiseren op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen. 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verduurzaming van drie bedrijventerreinen in het Land van Cuijk.

In opdracht van de gemeente Land van Cuijk, de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en de bedrijven Danone Nutricia, Globemilk, Marel Poultry, MSD Animal Health en VTS Transport & Logistics voerden we een verkenning uit naar realisatie van een duurzame economie.

De verkenning bestaat uit drie delen:

  • Brede verkenning naar restwarmte bij individuele bedrijven.
  • Gebiedsgerichte analyse en aanpak duurzame economische ontwikkeling op de bedrijventerreinen Saxe Gotha, Haven Cuijk en Laarakker.

Het advies is gepresenteerd aan de gemeenteraad en de werkgroep Milieu en Duurzaamheid van de Industriële Kring.

Mijlpalen

mrt ’22 Oplevering adviesrapport
feb ’22 Collectief energieprofiel bedrijventerreinen
jan ’22 Succesvolle gesprekken met bedrijven
okt ’21 Gezamenlijke opdracht gemeente & Industriële Kring

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Oriëntatie op bestaande bronnen over aanbod aan restwarmte

Scan aan de hand van gesprekken met bedrijven

Ontwikkelen collectief energieprofiel voor bedrijventerreinen

Uitwerking: lokaal energienetwerk voor bedrijventerreinen

Nadere verkenning aan de hand van gesprekken

WAAR STAAN WE NU?

Toelichting gemeenteraad Land van Cuijk

Toelichting werkgroep Milieu en Duurzaamheid van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg

Oplevering adviesrapport gemeente Boxmeer & Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg

WAT IS HET VERVOLG?

Oriëntatie op een goed vervolg inclusief ontwerp en realisatie van een lokaal energienet op bedrijventerreinen

Lokaal energienet als wenkend perspectief

De helft van de bevraagde bedrijven in het Land van Cuijk beschikt over thermische restenergie. Een ‘punt tot punt’-oplossing voor het verbinden van aanbieders en vragers is alleen bij uitzondering interessant. Netwerk-uitwisseling van heel veel reststromen van groot tot klein levert meer op dan een punt tot punt-aanpak. Op de bedrijventerreinen in Land van Cuijk... Verder lezen

Samenvatting: resultaten en advies

Dit onderzoek is tot stand gekomen op basis een gezamenlijke opdrachtverlening vanuit de gemeente Land van Cuijk, de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en de bedrijven Danone Nutricia, Globemilk, Marel Poultry, MSD Animal Health en VTS Transport & Logistics. De bedrijven hebben behoefte aan een gebiedsgerichte aanpak voor duurzame economische ontwikkeling – om... Verder lezen

Betrokken partijen

Scroll naar boven