Duurzame economie op bedrijventerrein De Run

Bedrijventerrein de Run in Veldhoven is internationaal gezien één van belangrijkste bedrijventerreinen van West-Europa. Het wordt omschreven als één van de meest innovatieve gebieden, waar ook ASML is gevestigd. Het terrein van 217 ha bestaat uit verschillende (deel)gebieden. Ieder deelgebied staat voor andere opgaven en heeft behoefte aan een eigen aanpak om verduurzaming te realiseren. Maatwerk is op bedrijventerrein de Run het sleutelwoord.

Het Veldhovens Ondernemers Contact en de gemeente Veldhoven spelen een actieve rol in de realisatie van een duurzame economie op dit bedrijventerrein in Veldhoven. Er zijn veel verschillende inhoudelijke opgaven, zoals energietransitie, vergroenen en mobiliteit. Om de doe-kracht te verhogen, gaan we naast de verduurzaming ook samen aan de slag met het verhogen van de organisatiegraad.

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Verkennende gesprekken voor duurzame opgaven, met bedrijven en overheden
eerste helft 2021

Werksessie met strategische adviseurs gemeente Veldhoven & eerste tussenbalans: zicht op de opgaven en gezamenlijke oplossingen
zomer 2021

Koplopergroep bedrijven geformeerd
2022 - juli 2023

Cocreatie-sessies Energietransitie & Klimaatadaptatie
juli - sept 2023

WAT IS HET VERVOLG?

Onderzoeken van collectieve parkeeroplossingen & kansen voor vergroening
sept -  dec 2023

Onderzoek naar haalbaarheid lokaal energienet
sept - dec 2023

Verhogen organisatiegraad
> 2024

 

NIEUWS

Frisse blik op opgave: TU/E Studenten denken mee over verduurzaming bedrijventerrein de Run in Veldhoven

Het betrekken van studenten bij real life vraagstukken is bewezen effectief voor unieke oplossingen. Daarnaast is het een enorme leerervaring voor studenten, die als nieuwe generatie voor de grote uitdaging staan van verduurzaming voor de toekomst. Om die reden heeft VNO-NCW Co-creatie samen met de Gemeente Veldhoven en de Technische Universiteit Eindhoven studenten uitgenodigd om... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven