Duurzame economie op bedrijventerrein De Run

Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Niet alleen bij overheden staat het onderwerp hoog op de agenda, ook voor het bedrijfsleven is het een belangrijke opgave. Je hebt een economisch voordeel wanneer je je focust op duurzaamheid. Economie en duurzaamheid versterken elkaar op meerdere vlakken.  Mede om deze reden brengt VNO-NCW Co-creatie verschillende bedrijven, overheden en andere betrokken partijen samen om samen meer te realiseren op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen. 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verduurzaming van het bedrijventerrein De Run in Veldhoven.

Bedrijventerrein de Run in Veldhoven is internationaal gezien één van belangrijkste bedrijventerreinen van West-Europa. Het wordt omschreven als één van de meest innovatieve gebieden, waar ook de High Tech Campus is gevestigd. Het terrein is met haar 217 ha ingedeeld in verschillende (deel)gebieden. Ieder deelgebied staat voor andere opgaven en heeft behoefte aan een eigen aanpak om verduurzaming te realiseren. Maatwerk is op bedrijventerrein de Run het sleutelwoord.

Het Veldhovens Ondernemers Contact, de gemeente Veldhoven en de Provincie Noord-Brabant spelen een actieve rol in de realisatie van een duurzame economie op dit bedrijventerrein in Veldhoven. Er zijn veel verschillende inhoudelijke opgaven, zoals vergroenenmobiliteit & vitaliteit en energie opwekking die allemaal even relevant zijn. Om de doe-kracht te verhogen, gaan we naast de verduurzaming ook samen aan de slag met Parkmanagement Nieuwe Stijl.

Zo realiseren we een mooie ontwikkeling op én in verschillende gebieden.

Mijlpalen

feb ’22 Basis voor Parkmanagement Nieuwe Stijl opgezet
dec ’21 Tussenrapport opgesteld voor 1e fase
jun ’21 Zicht op de opgaven en gezamenlijke oplossing
jul ’21 Koplopers groep geformeerd

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Start verkennende gesprekken voor duurzame opgaven
januari t/m maart 2021

Gesprekken met bedrijven en overheden
maart t/m mei 2021

Eerste tussenbalans: zicht op de opgaven en gezamenlijke oplossingen
juni 2021

Werksessie met strategische adviseurs van de gemeente Veldhoven
juli 2021

Concreet voorstel voor organisatie van ‘Parkmanagement Nieuwe Stijl’
december 2021 t/m februari 2022

WAAR STAAN WE NU?

Opstellen advies voor het vervolg van verduurzaming
februari – maart 2022

WAT IS HET VERVOLG?

Aan de slag met concrete opgaven en eerste stappen zetten

Invulling geven aan Parkmanagement Nieuwe stijl

Continue inspireren en motiveren van een groter aantal bedrijven

Frisse blik op opgave: TU/E Studenten denken mee over verduurzaming bedrijventerrein de Run in Veldhoven

Het betrekken van studenten bij real life vraagstukken is bewezen effectief voor unieke oplossingen. Daarnaast is het een enorme leerervaring voor studenten, die als nieuwe generatie voor de grote uitdaging staan van verduurzaming voor de toekomst. Om die reden heeft VNO-NCW Co-creatie samen met de Gemeente Veldhoven en de Technische Universiteit Eindhoven studenten uitgenodigd om... Verder lezen

Parkmanagement in een nieuw jasje: Parkmanagement nieuwe stijl

Bedrijventerrein de Run in Veldhoven wordt internationaal gezien als één van de belangrijkste bedrijventerreinen van West-Europa. Het terrein is met haar 217 ha ingedeeld in verschillende (deel)gebieden. Uniek is dat ieder deelgebied voor andere opgaven staat en dat er behoefte is aan een eigen aanpak. Maatwerk is hier het sleutelwoord. Er zijn veel verschillende inhoudelijke opgaven... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven