Duurzame economie op bedrijventerrein De Run

Bedrijventerrein de Run in Veldhoven is internationaal gezien één van belangrijkste bedrijventerreinen van West-Europa. Het wordt omschreven als één van de meest innovatieve gebieden, waar ook ASML is gevestigd. Het terrein van 217 ha bestaat uit verschillende (deel)gebieden. Ieder deelgebied staat voor andere opgaven en heeft behoefte aan een eigen aanpak om verduurzaming te realiseren. Maatwerk is op bedrijventerrein de Run het sleutelwoord.

Het Veldhovens Ondernemers Contact en de gemeente Veldhoven spelen een actieve rol in de realisatie van een duurzame economie op dit bedrijventerrein in Veldhoven. Er zijn veel verschillende inhoudelijke opgaven, zoals energietransitie, vergroenen en mobiliteit. Om de doe-kracht te verhogen, gaan we naast de verduurzaming ook samen aan de slag met het verhogen van de organisatiegraad.

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Verkennende gesprekken voor duurzame opgaven, met bedrijven en overheden
eerste helft 2021

Werksessie met strategische adviseurs gemeente Veldhoven & eerste tussenbalans: zicht op de opgaven en gezamenlijke oplossingen
zomer 2021

Koplopergroep bedrijven geformeerd
2022 - juli 2023

Cocreatie-sessies Energietransitie & Klimaatadaptatie
juli - sept 2023

Onderzoeken van collectieve parkeeroplossingen & kansen voor vergroening
sept - dec 2023

 

WAT IS HET VERVOLG?

Onderzoek naar haalbaarheid lokaal energienet
sept 2023 - april 2024

Verhogen organisatiegraad
> 2024

 

NIEUWS

Initiatiefnemers

Scroll naar boven