Duurzame economie op bedrijventerrein De Hurk

Op bedrijventerrein De Hurk realiseert VNO-NCW Co-creatie samen met Stichting De Hurk Werkt (Ondernemerskontakt De Hurk en BIZ De Hurk), gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant een duurzame economie. Dit onder de noemer van het provinciale 'Grote Oost'-programma. In maart 2023 is het gezamenlijk Plan van Aanpak ondertekend. Tegelijkertijd is vanuit vastgoedeigenaren een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van start gegaan. Samen wordt nu gewerkt aan de realisatie van de plannen: op gebied van energie, vergroenen, slimme mobiliteit en circulaire economie. En wordt gewerkt aan een professionele gebiedsorganisatie, een voorwaarde voor realisatie.

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Verkenning, tussenrapportage en werkateliers en schouwen Centraal Parkeren, Vergroenen en Energie, eerste ontwerp wandelroute
december 2021 - juni 2022

Plan van aanpak Grote Oogst + subsidie-aanvraag
september - december 2022

Opzet gebiedsorganisatie De Hurk Werkt
februari - juni 2023

Voorbereiding onderzoek lokaal collectief energienet, koplopersbijeenkomst Energie en dataverzameling
februari - juni 2023

WAAR STAAN WE NU?

Uitvoering haalbaarheidsonderzoek Lokaal collectief energienet + go/no go moment
juli - december 2023

Campagne naar bedrijven met verduurzamingsscans op gebied bedrijfsproces, gebouw, buitenruimte, mobiliteit en circulariteit
juli – december 2023

Uitwerking ontwerp en realisatie groene wandelroute
juli 2023 - maart 2024

Verkenning coalities rond Gesloten Kringlopen + start pilotprojecten
juli 2023 - februari 2024

NIEUWS

6 maart 2023 – Ondertekening Grote Oogstplan & koplopersbijeenkomst Energie

Om het industriepark De Hurk toekomstbestendig te maken, slaan de provincie, VNO-NCW Brabant Zeeland, ondernemers van De Hurk en gemeente Eindhoven de handen ineen om de verduurzaming van het industriepark te realiseren. Het project heet ‘Grote Oogst’. Daarvoor ondertekenden gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Stijn Steenbakkers, voorzitter OK De Hurk Harrie Schonewille en directeur VNO-NCW Brabant... Verder lezen

Groene meters maken op de Hurk

”Yes, hij staat! 🥳 Het bord van de 🌿 BioBooster bij Meulatech op De Hurk Werkt! in Eindhoven, met dank 🙏🏻 aan GEVA Vastgoed. Maar liefst 20m² groen hier ✅ én meer groen in Kenia. ” schreef Eva van Rijsingen (BASE-projects & Groene Meters maken) op haar LinkedIn. Een aankondiging van een mooie, groene mijlpaal op bedrijventerrein de Hurk die laat zien dat we samen écht meer kunnen... Verder lezen

29 juni 2022 – Grote opkomst voor werkatelier energie

We kijken zeer positief terug op het werkatelier op 29 juni! Het is erg inspirerend om te zien dat 25 deelnemers van bedrijven en overheden samen concreet aan de slag gaan om een duurzame economie te realiseren op De Hurk. Natuurlijk willen we onze gastheer Harrie Schonewille en de VDL Groep bedanken voor de warme... Verder lezen

1 febr 2022 – Vergroening van bedrijventerrein de Hurk

Even achter je bureau vandaan om een frisse neus te halen of tijdens de lunch even je benen strekken met je collega. Je ziet de hele dag mensen wandelen over bedrijventerreinen. Want de hele dag binnen zitten achter een computer is niet meer van deze tijd. Tijd om die wandelroute eens onder de loep te... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven