Duurzame economie op bedrijventerrein De Hurk

Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Niet alleen bij overheden staat het onderwerp hoog op de agenda, ook voor het bedrijfsleven is het een belangrijke opgave. Je hebt een economisch voordeel wanneer je je focust op duurzaamheid. Economie en duurzaamheid versterken elkaar op meerdere vlakken.  Mede om deze reden brengt VNO-NCW Co-creatie verschillende bedrijven, overheden en andere betrokken partijen samen om samen meer te realiseren op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen. 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verduurzaming van het bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven.

Het bedrijventerrein de Hurk is met ruim 212 ha aan oppervlakte, 300 toonaangevende bedrijven en meer dan 15.000 werknemers het grootste bedrijventerrein in Eindhoven.

Met een groep van koplopende bedrijven, de gemeente Eindhoven en initiatiefnemer OK de Hurk zetten wij ons samen in om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren.

Dit realiseren we onder andere door te focussen op duurzame energiebronnen en een circulaire economie maar ook door het vestigingsklimaat van De Hurk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Een goed vestigingsklimaat zorgt voor een grotere diversiteit aan bedrijven, meer groei en concurrentievermogen en een aantrekkelijke werkomgeving om trots op te zijn.

Zo werken we samen aan individuele én gemeenschappelijke doelen.

Mijlpalen

febr ’22 Initiatiefnemers bereiken overeenkomst over gewenste beeld van vergroening
sept ’21 1e voorlopig beeld voor vergroening
jul ’21 Werkatelier vergroening en stikstofreductie
jun ’21 Werkatelier centraal parkeren

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Brede verkenning en tussenrapportage
december t/m maart 2021

Werkatelier deelopgave Centraal parkeren & deelopgave Vergroenen
april t/m juli 2021

Schouwen op locatie deelopgave Centraal parkeren & deelopgave Vergroenen
september 2021

Opstellen overzicht hoofdopgave (Tussenbericht) + uitwerken van deelopgave
oktober 2021

Definitief voorstel groene wandelroute
april t/m juni 2022

Werkatelier Energie
29 juni 2022

WAAR STAAN WE NU?

Peiling onder bedrijven Deelopgave Centraal parkeren
juni t/m oktober 2022

Toewerken naar realisatie van groene wandelroute
augustus t/m oktober 2022

Vervolg werkatelier Energie
juli t/m september 2022

WAT IS HET VERVOLG?

Realisatie groene wandelroute
voorjaar 2023

Realisatie verduurzamen bedrijfspanden
2023

Toewerken naar realisatie van Energienet
doorlopend 

Groene meters maken op de Hurk

”Yes, hij staat! 🥳 Het bord van de 🌿 BioBooster bij Meulatech op De Hurk Werkt! in Eindhoven, met dank 🙏🏻 aan GEVA Vastgoed. Maar liefst 20m² groen hier ✅ én meer groen in Kenia. ” schreef Eva van Rijsingen (BASE-projects & Groene Meters maken) op haar LinkedIn. Een aankondiging van een mooie, groene mijlpaal op bedrijventerrein de Hurk die laat zien dat we samen écht meer kunnen... Verder lezen

29 JUNI 2022: Grote opkomst voor werkatelier energie

We kijken zeer positief terug op het werkatelier op 29 juni! Het is erg inspirerend om te zien dat 25 deelnemers van bedrijven en overheden samen concreet aan de slag gaan om een duurzame economie te realiseren op De Hurk. Natuurlijk willen we onze gastheer Harrie Schonewille en de VDL Groep bedanken voor de warme... Verder lezen

VNO-NCW Co-Creatie strategische partner van project Grote Oogst

Project ‘Grote Oogst’. Een naam die intern bij VNO-NCW Co-Creatie elke dag wel valt. Wij werken al jarenlang succesvol samen met de Provincie Noord-Brabant op het gebied van verduurzamen, dus voor ons is het klare taal wat er bedoeld wordt met het project. Maar niet iedereen zit dagelijks tot over de oren in provinciale initiatieven... Verder lezen

1 febr 2022 – Vergroening van bedrijventerrein de Hurk

Even achter je bureau vandaan om een frisse neus te halen of tijdens de lunch even je benen strekken met je collega. Je ziet de hele dag mensen wandelen over bedrijventerreinen. Want de hele dag binnen zitten achter een computer is niet meer van deze tijd. Tijd om die wandelroute eens onder de loep te... Verder lezen

7 sept 2021 – Succesvolle schouw voor oplossingen mobiliteit en vergroenen

Op 7 september 2021 heeft VNO-NCW Co-creatie op bedrijventerrein De Hurk een succesvolle schouw georganiseerd. Vertegenwoordigers van het bedrijventerrein, het parkmanagement, de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant hebben per fiets het bedrijventerrein verkend. Samen gingen wij op zoek naar concrete oplossingen voor de deelopgave Centraal parkeren en de deelopgave Vergroenen. In een goede sfeer... Verder lezen

5 juli 2021 – Werkatelier vergroening en stikstofreductie

Op 5 juli vond het werkatelier voor de deelopgave Vergroening en stikstofreductie plaats.  Tijdens een werkatelier brainstormen we samen met bedrijven, overheden en belanghebbende over de mogelijkheden op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. De deelnemers van het bedrijventerrein de Hurk hebben tijdens de bijeenkomst ideeën uitgewisseld en concrete actiepunten opgesteld om vergroening, mobiliteit en... Verder lezen

29 juni 2021 – Werkatelier mobiliteit & centraal parkeren

Op 29 juni heeft VNO-NCW Co-creatie een werkatelier georganiseerd voor de deelopgaven Mobiliteit en Centraal Parkeren. Tijdens een werkatelier brengen we de betrokken partijen samen om daadwerkelijk dingen te gaan realiseren. Samen schetsen en brainstormen zorgt ervoor dat het behapbaar en concreet wordt voor iedereen. Tijdens het werkatelier hebben de koplopende bedrijven en de gemeente... Verder lezen

Initiatiefnemers

Scroll naar boven