Concrete opgaven om te realiseren voor een duurzame economie bedrijventerrein de Run

Het is al eerder genoemd: bedrijventerrein de Run in Veldhoven dankt haar unieke karakter onder andere aan haar verschillende deelgebieden. Omdat ieder gebied anders is, heeft het als vanzelfsprekend ook een andere aanpak nodig. De eigenheid dit bedrijventerrein zit hem dan ook in het maatwerk.

Vanaf maart 2021 is VNO-NCW Co-Creatie samen met Het Veldhovens Ondernemers Contact, gemeente Veldhoven en de Provincie Brabant gestart met een verkenning voor een duurzame economie. Wat zijn de concrete opgaven om bedrijfseconomische ontwikkeling en groei te verbinden met duurzame oplossingen? Het vertrekpunt hierin is altijd de bedrijfsstrategie en doelstellingen van de individuele bedrijven. Uiteindelijk komen daar concrete kansen uit, die we met elkaar én andere doelen kunnen verbinden.

Duurzame economische opgaven

Tot nu toe spaken we met een aantal bedrijven en overheden over kansen, zoals:

  • Grootschalig collectief plaatsen van zonnepanelen
  • Vergroenen met ruimte voor water en realisatie van wandelpaden
  • Slim combineren van parkeren, groen, zonnepanelen en laadpalen
  • Waterzuivering en delen van restwarmte

Ook uitstraling en imago in combinatie met het aantrekken van nieuw personeel is een hot-topic wat speelt in verschillende gebieden. Door te werken aan individuele doelen, werken we tegelijkertijd ook aan gezamenlijke doelen.

Houd onze pagina in de gaten voor alle andere updates, realisaties en kansen op bedrijventerrein de Run in Veldhoven.

Scroll naar boven