Circulaire economie op jouw bedrijventerrein

Met een circulaire economie op bedrijventerreinen, nemen we afscheid van de lineaire bedrijfsprocessen. Grondstoffen en reststromen worden zoveel mogelijk hergebruikt en blijven zo langer behouden in de keten.Inzetten op een circulaire economie op een bedrijventerrein heeft ook positieve invloed op onder meer de biodiversiteit en de algemene bedrijfskosten.

Circulaire economie

Wereldwijd gebruiken we steeds meer producten. De grondstoffen van deze producten beginnen inmiddels op te raken. Daarom werken we toe naar een circulaire economie: een wereld waarin we zo veel mogelijk hergebruiken en zo min mogelijk weggooien. Op deze manier kunnen we samen klimaatverandering tegen gaan. Circulaire economie wordt ook wel kringloop economie genoemd, omdat zoveel mogelijk grondstoffen behouden blijft in de keten.

Circulaire economie op bedrijventerreinen

Nederland heeft stevige ambities geformuleerd op het gebied van circulariteit. In 2050 zou Nederland een economie zonder afval moeten hebben. Dit vraagt om een verandering in grondstof stromingen voor bedrijventerreinen. Een circulair bedrijventerrein is kort gezegd een bedrijventerrein dat grondstoffen, productiematerialen en restproducten hergebruikt. Het gaat dus verder dan alleen zonnepanelen en windmolens.

Voorbeelden meerdere doelen

In het kader van een duurzame economie op bedrijventerreinen is circulaire economie een belangrijk focuspunt. Door aan de slag te gaan met dit thema, werk je tegelijk aan meerdere doelen, zoals:

  • Door restwarmte te leveren aan nabijgelegen woonwijken, worden omwonenden betrokken bij het programma
  • Bedrijven profiteren van een kostenbesparing, doordat grondstoffen en materialen langer en vaker worden gebruikt
  • Inzetten op een circulaire economie bevordert de biodiversiteit op bedrijventerreinen. De natuur krijgt de kans om te herstellen.
  • Een collectieve transitie brengt bedrijven met elkaar in contact en zorgt voor onderlinge verbinding

Het creëren van een circulaire economie op bedrijventerreinen draagt direct bij aan de oplossing van meerdere opgaven.