Lokaal energienet als wenkend perspectief

De helft van de bevraagde bedrijven in het Land van Cuijk beschikt over thermische restenergie. Een ‘punt tot punt’-oplossing voor het verbinden van aanbieders en vragers is alleen bij uitzondering interessant. Netwerk-uitwisseling van heel veel reststromen van groot tot klein levert meer op dan een punt tot punt-aanpak. Op de bedrijventerreinen in Land van Cuijk...

Samenvatting: resultaten en advies

Dit onderzoek is tot stand gekomen op basis een gezamenlijke opdrachtverlening vanuit de gemeente Land van Cuijk, de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en de bedrijven Danone Nutricia, Globemilk, Marel Poultry, MSD Animal Health en VTS Transport & Logistics. De bedrijven hebben behoefte aan een gebiedsgerichte aanpak voor duurzame economische ontwikkeling – om...

Scroll naar boven