Groene meters maken op de Hurk

”Yes, hij staat! 🥳 Het bord van de 🌿 BioBooster bij Meulatech op De Hurk Werkt! in Eindhoven, met dank 🙏🏻 aan GEVA Vastgoed. Maar liefst 20m² groen hier ✅ én meer groen in Kenia. ” schreef Eva van Rijsingen (BASE-projects & Groene Meters maken) op haar LinkedIn. Een aankondiging van een mooie, groene mijlpaal op bedrijventerrein de Hurk die laat zien dat we samen écht meer kunnen...

29 JUNI 2022: Grote opkomst voor werkatelier energie

We kijken zeer positief terug op het werkatelier op 29 juni! Het is erg inspirerend om te zien dat 25 deelnemers van bedrijven en overheden samen concreet aan de slag gaan om een duurzame economie te realiseren op De Hurk. Natuurlijk willen we onze gastheer Harrie Schonewille en de VDL Groep bedanken voor de warme...

VNO-NCW Co-Creatie strategische partner van project Grote Oogst

Project ‘Grote Oogst’. Een naam die intern bij VNO-NCW Co-Creatie elke dag wel valt. Wij werken al jarenlang succesvol samen met de Provincie Noord-Brabant op het gebied van verduurzamen, dus voor ons is het klare taal wat er bedoeld wordt met het project. Maar niet iedereen zit dagelijks tot over de oren in provinciale initiatieven...

1 febr 2022 – Vergroening van bedrijventerrein de Hurk

Even achter je bureau vandaan om een frisse neus te halen of tijdens de lunch even je benen strekken met je collega. Je ziet de hele dag mensen wandelen over bedrijventerreinen. Want de hele dag binnen zitten achter een computer is niet meer van deze tijd. Tijd om die wandelroute eens onder de loep te...

7 sept 2021 – Succesvolle schouw voor oplossingen mobiliteit en vergroenen

Op 7 september 2021 heeft VNO-NCW Co-creatie op bedrijventerrein De Hurk een succesvolle schouw georganiseerd. Vertegenwoordigers van het bedrijventerrein, het parkmanagement, de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant hebben per fiets het bedrijventerrein verkend. Samen gingen wij op zoek naar concrete oplossingen voor de deelopgave Centraal parkeren en de deelopgave Vergroenen. In een goede sfeer...

5 juli 2021 – Werkatelier vergroening en stikstofreductie

Op 5 juli vond het werkatelier voor de deelopgave Vergroening en stikstofreductie plaats.  Tijdens een werkatelier brainstormen we samen met bedrijven, overheden en belanghebbende over de mogelijkheden op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. De deelnemers van het bedrijventerrein de Hurk hebben tijdens de bijeenkomst ideeën uitgewisseld en concrete actiepunten opgesteld om vergroening, mobiliteit en...

29 juni 2021 – Werkatelier mobiliteit & centraal parkeren

Op 29 juni heeft VNO-NCW Co-creatie een werkatelier georganiseerd voor de deelopgaven Mobiliteit en Centraal Parkeren. Tijdens een werkatelier brengen we de betrokken partijen samen om daadwerkelijk dingen te gaan realiseren. Samen schetsen en brainstormen zorgt ervoor dat het behapbaar en concreet wordt voor iedereen. Tijdens het werkatelier hebben de koplopende bedrijven en de gemeente...

Scroll naar boven