20 maart 2023 – Ondertekening Plan van Aanpak Grote Oogst Vosdonk

Provincie, gemeente Etten-Leur, VNO-NCW Brabant Zeeland en de ondernemers op Vosdonk slaan de handen ineen voor de verduurzaming van bedrijventerrein Vosdonk. Vandaag ondertekenden gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Ger de Weert en vertegenwoordigers van een aantal ‘koploper’ bedrijven het plan van aanpak van het project Grote Oogst Vosdonk. De ondertekenaars willen Vosdonk gezamenlijk ontwikkelen tot een...

VNO-NCW Co-creatie aan de slag in Bergen op Zoom

Wij zijn als procesregisseur gestart met de energie-opgave op bedrijventerrein TNP (Theodorushaven / Noordland / De Poort). Een brede coalitie van bedrijven, Bedrijvenvereniging TNP, Gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant slaan de handen ineen om samen te werken aan concrete opgaven die bijdragen aan de energietransitie. Een van de eerste acties is nu het onderzoeken van de kansrijkheid van...

6 maart 2023 – Ondertekening Grote Oogstplan & koplopersbijeenkomst Energie

Om het industriepark De Hurk toekomstbestendig te maken, slaan de provincie, VNO-NCW Brabant Zeeland, ondernemers van De Hurk en gemeente Eindhoven de handen ineen om de verduurzaming van het industriepark te realiseren. Het project heet ‘Grote Oogst’. Daarvoor ondertekenden gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Stijn Steenbakkers, voorzitter OK De Hurk Harrie Schonewille en directeur VNO-NCW Brabant...

Industriepark De Hurk – Eindhoven

Op bedrijventerrein De Hurk realiseert VNO-NCW Co-creatie samen met Stichting De Hurk Werkt (Ondernemerskontakt De Hurk en BIZ De Hurk), gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant een duurzame economie. Dit onder de noemer van het provinciale 'Grote Oost'-programma.

Bedrijventerrein De Run in Veldhoven

Bedrijventerrein de Run in Veldhoven is internationaal gezien één van belangrijkste bedrijventerreinen van West-Europa. Samen met het Veldhovens Ondernemers Contact en de gemeente Veldhoven realiseert VNO-NCW Co-creatie hier een duurzame economie.

Bedrijventerrein Moleneind in Oss

Samen met Osse Industriële Kring (VNO-NCW Oss), gemeente Oss werkt VNO-NCW Co-creatie op bedrijventerrein Moleneind aan het realiseren van een duurzame economie. Naast economie ligt de focus op natuur en milieu, energie via duurzame bronnen, mobiliteit en vervoer en een gezonde leefomgeving.

Bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur

Bedrijventerrein Vosdonk ligt direct aan de A58 in de gemeente Etten-Leur. Samen met initiatiefnemers Industriële Kring Etten-Leur, de gemeente Etten-Leur en de Provincie Noord-Brabant realiseert VNO-NCW Co-creatie een duurzame economie op het bedrijventerrein.

Bedrijventerrein Kranenmortel in Deurne

Bedrijventerrein Kranenmortel behoort tot de oudste bedrijventerreinen van de gemeente Deurne. VNO-NCW Co-creatie heeft samen met de gemeente Deurne en Parkmanagement Peelland een verkenning gedaan van de opgaven voor een duurzame economie te realiseren. En werkt nu aan de realisatie daarvan.

Haven- en Industrieterrein Moerdijk

VNO-NCW Co-creatie voerde een verkenning uit voor de betrokken partijen, om tot gezamenlijke plannen en realisatie te komen. Ondernemers en havenpartners gaan hiermee samen aan de slag. De ‘Havenstrategie Moerdijk 2030’ is de springplank voor het vervolg en concrete realisatie.

Scroll naar boven