Samenwerking op De Hurk grootste goed in voorbereiding op local energy hub

Een interview met collega Geri Wijnen in de serie 'Stroomhelden' van Brainport Development: over de samenwerking op bedrijventerrein De Hurk om een lokale energiehub te vormen. Lees hier het hele artikel over het uitgebreide actieplan, de uitdagingen, de strategische oplossingen en de inzet van alle betrokken partijen.

Bedrijventerreinen op Noord-Beveland

In samenwerking met de bedrijven van Noord-Beveland, gemeente Noord-Beveland en Impuls Zeeland verkennen we de mogelijkheden voor het realiseren van een duurzame economie.

Bedrijventerreinen Heinkenszand

Op de bedrijventerreinen van Heinkenszand realiseert VNO-NCW Co-creatie samen met de gevestigde bedrijven, gemeente Borssele, Provincie Zeeland en Impuls Zeeland een duurzame economie.

21 nov 2023 – Gemeente Terneuzen en VNO-NCW Brabant-Zeeland werken samen aan verduurzaming bedrijventerreinen

Gemeente Terneuzen en VNO-NCW Brabant-Zeeland gaan samenwerken om bedrijventerreinen in de gemeente te helpen verduurzamen. Het eerste gebied waar we een verkenning ‘duurzame economie bedrijventerreinen’ uitvoeren, loopt vanaf de Sluiskilbrug tot aan de Belgische grens, aan de westkant van het kanaal Gent-Terneuzen. De verkenning vindt plaats van oktober 2023 tot juni 2024. Deze voert VNO-NCW...

Bedrijventerrein Terneuzen

Gemeente Terneuzen en VNO-NCW Brabant-Zeeland werken samen om bedrijventerreinen in de gemeente te helpen verduurzamen. VNO-NCW Co-creatie voert hiervoor een verkenning uit met bedrijven en gemeente, onder de naam VerBeTer, Verduurzaming Bedrijventerrein Terneuzen.

Bedrijventerreinen TNP – Bergen op Zoom

Op bedrijventerrein TNP realiseert VNO-NCW Co-creatie samen met Bedrijvenvereniging TNP, gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant een duurzame economie. Dit onder de noemer van het provinciale 'Grote Oost'-programma.

Bedrijventerrein TPN-West in Nijmegen

Bedrijvenvereniging TPN-West heeft de ambitie om TPN-West een toekomstbestendig bedrijventerrein te maken in 2030. Op bedrijventerrein TPN-West vervult VNO-NCW Co-creatie de rol van Procesregisseur Green Deal op TPN-West: het organiseren van programmaregie en regie van de deelopgaven.

9 mei 2023 – Integrale ambtelijke sessie over verduurzaming Vosdonk

Met 25 slimme ambtenaren van gemeente Etten-Leur ideeën opgehaald over energietransitie, vergroening en klimaatadaptatie op bedrijventerrein Vosdonk! Plan A om per fiets kansrijke locaties te spotten viel vanwege het weer letterlijk in het water, Plan B bleek des te effectiever! Ongelofelijk hoeveel integrale kansen we hebben genoteerd met alle lokale kennis en enthousiasme. Een greep...

17 mei 2023 – Oudste bedrijventerrein Oss, Moleneind, wordt verduurzaamd

Bedrijventerrein Moleneind is het oudste bedrijventerrein in de stad Oss. Al een eeuw lang een belangrijk knooppunt van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om dat voor de toekomst te behouden, stimuleren provincie en gemeente verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarvoor tekenden in het kader van het provinciaal duurzaamheidsproject Grote Oogst gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Frank den Brok...

Scroll naar boven