VerBeTer – Nieuwsbrief 2

Op donderdag 11 april was er een Inspiratiebijeenkomst Verduurzaming Bedrijventerreinen. In de tweede nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen en de uitkomsten van deze bijeenkomst.

VerBeTer – Nieuwsbrief 1

Tussen november 2023 en januari 2024 voerde VNO-NCW Co-creatie individuele gesprekken met bedrijven in het gebied, de gemeente, North Sea Port en een aantal andere betrokken partijen. In februari presenteerden zij de eerste resultaten. In deze nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen en de eerste tussenresultaten.

Samenwerking op De Hurk grootste goed in voorbereiding op local energy hub

Een interview met collega Geri Wijnen in de serie 'Stroomhelden' van Brainport Development: over de samenwerking op bedrijventerrein De Hurk om een lokale energiehub te vormen. Lees hier het hele artikel over het uitgebreide actieplan, de uitdagingen, de strategische oplossingen en de inzet van alle betrokken partijen.

Bedrijventerreinen op Noord-Beveland

In samenwerking met de bedrijven van Noord-Beveland, gemeente Noord-Beveland en Impuls Zeeland verkennen we de mogelijkheden voor het realiseren van een duurzame economie.

Bedrijventerreinen Heinkenszand

Op de bedrijventerreinen van Heinkenszand realiseert VNO-NCW Co-creatie samen met de gevestigde bedrijven, gemeente Borsele, Provincie Zeeland en Impuls Zeeland een duurzame economie.

21 nov 2023 – Gemeente Terneuzen en VNO-NCW Brabant-Zeeland werken samen aan verduurzaming bedrijventerreinen

Gemeente Terneuzen en VNO-NCW Brabant-Zeeland gaan samenwerken om bedrijventerreinen in de gemeente te helpen verduurzamen. Het eerste gebied waar we een verkenning ‘duurzame economie bedrijventerreinen’ uitvoeren, loopt vanaf de Sluiskilbrug tot aan de Belgische grens, aan de westkant van het kanaal Gent-Terneuzen. De verkenning vindt plaats van oktober 2023 tot juni 2024. Deze voert VNO-NCW...

Bedrijventerrein Terneuzen

Gemeente Terneuzen en VNO-NCW Brabant-Zeeland werken samen om bedrijventerreinen in de gemeente te helpen verduurzamen. VNO-NCW Co-creatie voert hiervoor een verkenning uit met bedrijven en gemeente, onder de naam VerBeTer, Verduurzaming Bedrijventerrein Terneuzen.

Bedrijventerreinen TNP – Bergen op Zoom

Op bedrijventerrein TNP realiseert VNO-NCW Co-creatie samen met Bedrijvenvereniging TNP, gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant een duurzame economie. Dit onder de noemer van het provinciale 'Grote Oost'-programma.

Bedrijventerrein TPN-West in Nijmegen

Bedrijvenvereniging TPN-West heeft de ambitie om TPN-West een toekomstbestendig bedrijventerrein te maken in 2030. Op bedrijventerrein TPN-West vervult VNO-NCW Co-creatie de rol van Procesregisseur Green Deal op TPN-West: het organiseren van programmaregie en regie van de deelopgaven.

Scroll naar boven