Vormgevers van de toekomst: In gesprek met Rob Bogman

Een interview met Rob Bogman over de visie en werkzaamheden van VNO-NCW Co-creatie, in gesprek met Facet. Waar zet hij zich dagelijks voor in? Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om daarin succesvol te zijn? Welke uitdagingen ziet hij op de lange termijn?

Samenwerking op De Hurk grootste goed in voorbereiding op local energy hub

Een interview met collega Geri Wijnen in de serie 'Stroomhelden' van Brainport Development: over de samenwerking op bedrijventerrein De Hurk om een lokale energiehub te vormen. Lees hier het hele artikel over het uitgebreide actieplan, de uitdagingen, de strategische oplossingen en de inzet van alle betrokken partijen.

Verduurzamen + verbeteren vestigingsklimaat = win-win

Een interview met Rob Bogman (VNO-NCW Co-creatie) en Dion Sluijsmans (Provincie Noord-Brabant) in BT Magazine. Samen met ondernemers gebiedsgericht aan de slag: dat is de kern van onze aanpak verduurzaming op bedrijventerreinen. Dit sluit naadloos aan op de gebiedsgerichte aanpak Grote Oogst van Provincie Noord-Brabant. Lees hier het hele artikel. 

Scroll naar boven