Verduurzamen + verbeteren vestigingsklimaat = win-win

Interview in BT Magazine

Een interview met Rob Bogman (VNO-NCW Co-creatie) en Dion Sluijsmans (Provincie Noord-Brabant) in BT Magazine. Samen met ondernemers gebiedsgericht aan de slag: dat is de kern van onze aanpak verduurzaming op bedrijventerreinen. Samenwerking en doe-kracht staan daarin centraal! Dit sluit naadloos aan op de gebiedsgerichte aanpak Grote Oogst van Provincie Noord-Brabant. Dit vraagt iets van ondernemers (organisatiegraad) en gemeenten (weg van de verkokering).

Klik op de knop om het artikel te lezen.

Scroll naar boven