In deze gebieden realiseren wij een duurzame economie

Bedrijventerrein Terneuzen

Gemeente Terneuzen en VNO-NCW Brabant-Zeeland werken samen om bedrijventerreinen in de gemeente te helpen verduurzamen. VNO-NCW Co-creatie voert hiervoor een verkenning uit met bedrijven en gemeente, onder de naam VerBeTer, Verduurzaming Bedrijventerrein Terneuzen. Verder lezen

Bedrijventerrein TPN-West in Nijmegen

Bedrijvenvereniging TPN-West heeft de ambitie om TPN-West een toekomstbestendig bedrijventerrein te maken in 2030. Op bedrijventerrein TPN-West vervult VNO-NCW Co-creatie de rol van Procesregisseur Green Deal op TPN-West: het organiseren van programmaregie en regie van de deelopgaven. Verder lezen

Industriepark De Hurk – Eindhoven

Op bedrijventerrein De Hurk realiseert VNO-NCW Co-creatie samen met Stichting De Hurk Werkt (Ondernemerskontakt De Hurk en BIZ De Hurk), gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant een duurzame economie. Dit onder de noemer van het provinciale 'Grote Oost'-programma. Verder lezen

Bedrijventerrein De Run in Veldhoven

Bedrijventerrein de Run in Veldhoven is internationaal gezien één van belangrijkste bedrijventerreinen van West-Europa. Samen met het Veldhovens Ondernemers Contact en de gemeente Veldhoven realiseert VNO-NCW Co-creatie hier een duurzame economie. Verder lezen

Bedrijventerrein Moleneind in Oss

Samen met Osse Industriële Kring (VNO-NCW Oss), gemeente Oss werkt VNO-NCW Co-creatie op bedrijventerrein Moleneind aan het realiseren van een duurzame economie. Naast economie ligt de focus op natuur en milieu, energie via duurzame bronnen, mobiliteit en vervoer en een gezonde leefomgeving. Verder lezen

Enthousiast geworden?

Nieuwsgierig wat wij voor uw bedrijventerrein kunnen betekenen? Aarzel niet en neem contact met ons op!