Andere programma’s

Onze andere programma's

Naast duurzame economie hebben we nog een aantal programma's welke zich richten op andere aspecten.

Formeren en begeleiden van consortia

Partijen willen iets realiseren en samenwerking is het sleutelwoord. Dat gaat meestal niet vanzelf. VNO-NCW Co-creatie formeert rond allerlei uitdagende opgaven consortia om tot realisatie te komen. Voorbeelden van onze co-creaties zijn:Consortium Veehouderij van de toekomstOnder leiding van VNO-NCW Co-Creatie is het consortium ‘veehouderij van de toekomst’ gesmeed. Het consortium bestaat uit partijen die een duurzame stal willen realiseren. Hierbij staan realtime monitoring en slimme technologieën centraal. Het doel is een innovatieve en toekomstbestendige stal,... Verder lezen

Parkmanagement Nieuwe Stijl

Bedrijventerreinen hebben een grote impact op allerlei doelen, zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur en milieu, energie en klimaat, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Toch krijgen deze gebieden vaak minder aandacht dan onze bijvoorbeeld woonwijken. Daardoor blijft de impact en bijdrage aan doelen beperkt. VNO-NCW Co-creatie bouwt aan werkwijzen en de organisatie voor Parkmanagement Nieuwe Stijl. Het gaat om gebiedsmanagement met een brede scope. Dit gaat veel verder dan de traditionele focus op ‘schoon, heel en veilig’:... Verder lezen

Samen groeien rond stuwende bedrijven

Stuwende bedrijven groeien sterk of hebben de potentie om sterk te groeien. Zij zijn een motor voor lokale en regionale economische groei. Als het goed gaat met stuwende bedrijven, gaat het ook goed met heel veel andere bedrijven zoals toeleveranciers. Stuwende bedrijven hebben een grote sociale en maatschappelijke impact. Een stuwend bedrijf draagt bij aan de realisatie van de doelen van veel andere partijen zoals onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. De opgave van een... Verder lezen

Programma Laaggeletterdheid van A tot Zet

Laaggeletterdheid is al jaren een maatschappelijk vraagstuk. Dit werkt door op arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie, gezondheid, geluk en welvaart. Het werkt ook door op het functioneren van organisaties zoals: onderling communiceren en werkoverdracht; goed interpreteren van veiligheids-, gebruiks- en verwerkingsinstructies; (onder)presteren van medewerkers. De opgave wordt eerder groter dan kleiner. VNO-NCW Co-creatie werkt aan een coalitie van diverse partijen om het tij te keren. Nu is de tijd om echt tot oplossingen te komen. Samenwerken om... Verder lezen