VNO-NCW Co-creatie realiseert samen met bedrijven en overheden een duurzame economie op bedrijventerreinen. We organiseren samenwerking om collectieve oplossingen te realiseren. Een complexe opgave met soms tegengestelde belangen. En toch kan het!

Nieuws

Verduurzamen + verbeteren vestigingsklimaat = win-win

Een interview met Rob Bogman (VNO-NCW Co-creatie) en Dion Sluijsmans (Provincie Noord-Brabant) in BT Magazine. Samen met ondernemers gebiedsgericht aan de slag: dat is de kern van onze aanpak verduurzaming op bedrijventerreinen. Dit sluit naadloos aan op de gebiedsgerichte aanpak Grote Oogst van Provincie Noord-Brabant. Lees hier het hele artikel.  Verder lezen

Over VNO-NCW Co-creatie

Onze werkwijze biedt een antwoord op het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven. VNO-NCW Co-creatie helpt overheden, bedrijven en andere partijen met het realiseren van een duurzame economie op bedrijventerreinen.

VNO-NCW Co-creatie is een samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland en Partners+Pröpper.

WE ZULLEN DE KRACHTEN MOETEN BUNDELEN EN ONS RICHTEN OP BREDE WELVAART, GELIJKE KANSEN EN EEN DUURZAME ECONOMIE.

Ingrid Thijssen - voorzitter VNO-NCW
Lees meer..