7 sept 2021 – Succesvolle schouw voor oplossingen mobiliteit en vergroenen

Op 7 september 2021 heeft VNO-NCW Co-creatie op bedrijventerrein De Hurk een succesvolle schouw georganiseerd. Vertegenwoordigers van het bedrijventerrein, het parkmanagement, de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant hebben per fiets het bedrijventerrein verkend. Samen gingen wij op zoek naar concrete oplossingen voor de deelopgave Centraal parkeren en de deelopgave Vergroenen.

In een goede sfeer en onder zonnige omstandigheden hebben de deelnemers concrete actiepunten opgesteld om de twee deelopgaven creatief en collectief te kunnen realiseren. Alle deelnemers waren het erover eens dat er toekomstgerichte oplossingen moeten komen waarbij centraal parkeren, groen, mobiliteit en vitaliteit worden gecombineerd.

De komende maanden worden de eerste concrete stappen gezet om centraal parkeren en vergroening op De Hurk mogelijk te maken. VNO-NCW Co-creatie gaat voor beide deelopgaven werkateliers organiseren om met alle coproducenten de plannen en ambities vast te stellen en op zoek te gaan naar gemeenschappelijke doelen.

Overzicht van de uitkomsten 

  1. Een concreet begin maken met de realisatie voor deelopgaven Centraal parkeren en Vergroenen. Bijvoorbeeld de realisatie van een groen wandelpad van circa 3 km met verschillende mogelijkheden voor water(berging), bloem- en boombakken, verbindingen en verbreding door ‘olievlekwerking’.
  2. Organiseren van werkateliers voor de deelopgaven Mobiliteit (‘Van auto naar e-bike) en Energie (‘zonnecollectief/ zon-0p-dak’).
  3. Concretiseren van het gehele plan door onder andere groeimodellen en onderlinge samenhang in kaart te brengen en een concrete planning op te stellen.

Wij kijken uit naar het vervolg!

Scroll naar boven