6 juli 2022 – Co-Creatie sessie energie

“Het begint bij jezelf “ dat was de boodschap op de tweede Co-Creatie sessie Energie op bedrijventerrein Kranenmortel in Deurne. Op 6 juli was de koplopers groep te gast bij Bots Bouwgroep om samen de vervolgstappen te bepalen. De eerste bouwsteen voor een lokaal energienetwerk is een fijnmazige inventarisatie per bedrijf. Maximaal energie opwekken, besparen waar mogelijk en onderling delen. Het energieverbruik balanceren!

De koplopers groep is enthousiast om weer een stapje verder te zetten. Ten eerste zullen we de kosten voor nader fijnmazig onderzoek in beeld brengen. Vervolgens zal er een voorstel tot deelnemen komen. VNO-NCW Co-creatie komt op basis van de verkenning met concrete aanbevelingen voor het vervolgproces.

Na de zomer organiseert VNO-NCW Co-creatie het werkatelier “Verkoelen, Vergroenen en Verlevendigen” Voor meer informatie over duurzame economie op bedrijventerrein Kranenmortel Deurne kunt u terecht bij Mirjam van Asten (Parkmanagement Peelland) en Janine Rissenbeek (VNO-NCW Co-creatie).

Scroll naar boven