29 juni 2022 – Grote opkomst voor werkatelier energie

We kijken zeer positief terug op het werkatelier op 29 juni! Het is erg inspirerend om te zien dat 25 deelnemers van bedrijven en overheden samen concreet aan de slag gaan om een duurzame economie te realiseren op De Hurk. Natuurlijk willen we onze gastheer Harrie Schonewille en de VDL Groep bedanken voor de warme ontvangst en de gastvrijheid. Het was erg leerzaam!

Een gemeenschappelijke noemer in de inbreng van het Werkatelier Energie was: Actie en aan de slag!
Dat vraagt om een concreet vervolg.

1. Collectief energieprofiel voor De Hurk en lokaal energienet als collectieve basisvoorziening

Acties voor de korte termijn:

  • Het collectief energieprofiel voor de Hurk verder uitwerken: energieverbruik, energiebesparing, uitruilcapaciteit van energie (inclusief warmte/ koude), mogelijkheden voor opwekken duurzame energie binnen het gebied.
  • Opstellen van een businesscase en preciezer inzicht in: investeringen en opbrengsten, tijdspad, ruimtelijke consequenties en relevante wet- en regelgeving.
  • Verkennen aansluiting op de Delta Corridor (waterstof).
  • Zoveel mogelijk bedrijven mobiliseren om deel te nemen en bij te dragen.

2. Bedrijfspanden: duurzaam (ver)bouwen, besparen en energiemaatregelen

Acties voor de korte termijn:

  • Uitvoeren van energiescans bij zoveel mogelijk bedrijven voor inzicht in de opgave, kansrijke maatregelen, investeringen en terugverdientijd.
  • Een collectieve aanpak, onder meer: financiering, betrekken van gespecialiseerde en gekwalificeerde lokale leveranciers bij de uitvoering en samenwerking met vakopleidingen en ROC’s.

 

Scroll naar boven