23 sept 2021 – Verkennen gezamenlijke opgaven

Wanneer een opgave samen wordt opgepakt, bereik je meer dan alleen. De slogan van Co-Creatie VNO NCW is niet voor niets ‘’samen meer realiseren.’’ Dat gaat niet altijd vanzelf. Wanneer je werkt met verschillende bedrijven, overheden en andere stakeholders merk je dat iedereen ook eigen doelen en belangen heeft. Met die individuele doelen in ons achterhoofd kijken wij juist naar wat we samen kunnen realiseren. Vaak kunnen verschillende partijen juist bijdragen aan elkaars doelen.

Brede verkenning

In het najaar van 2020 is Co-creatie gestart met het opstellen van wat wij noemen ‘’een brede verkenning.’’ In deze verkenning zijn er individuele gesprekken gevoerd met overheden en bedrijven op Moleneind/Landweer om in kaart te brengen wat de verschillende bedrijfsstrategieën zijn en welke ambities er leven op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dit gaat natuurlijk over energietransitie en klimaatadaptatie, maar ook bijvoorbeeld over vitale medewerkers en duurzame arbeidsrelaties.

Werkatelier

Uiteraard is ook de gemeente Oss een belangrijke speler in het realiseren van gezamenlijke opgaven. In september 2021 is daarom een werkatelier bij de gemeente georganiseerd om de ambities in kaart te brengen en om richting te geven aan het vervolg.

Gezamelijke opgaven

Met OIK als initiator zijn er grofweg vijf gezamenlijke opgaven uitgerold. Het samenvattende wensbeeld is namelijk een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Dit in de vorm van een leef- en werklandschap met goede voorzieningen voor werknemers en inwoners.

Focus

  • Intensiveren zon op dak
  • Klimaatadaptatie
  • Slimme mobiliteit
  • Energiezuinige gebouwen en processen
  • Energiecoöperatie

Vanuit deze gezamenlijke opgaven gaan we vol energie verder om meer te realiseren op het bedrijventerrein Moleneind/Landweer.

Scroll naar boven