16 mei 2022 – Resultaten van de interviews: de noodzaak voor een gezamelijke aanpak

Op 16 mei is op basis van verkennende gesprekken met zowel overheden als bedrijven de eerste tussenbalans gepresenteerd door VNO-NCW Co-creatie. Deze tussenbalans geeft samen met de inbreng van de deelnemers aanleiding tot een concreet en stevig vervolg.

“We moeten aan de slag met de energietransitie, zowel samen als met overheden. Deze tussenbalans is een aanzet tot concreet vervolg.”

Belangrijke les is dat bedrijven op eigen initiatief maatregelen kunnen nemen om tot een duurzame en betaalbare energievoorziening te komen, maar meestal niet verder komen dan een besparing van 50- 60%. De overige 40-50% moet komen uit samenwerking in een gebiedsgerichte aanpak. Zo wordt op Vosdonk veel energie verbruikt en biedt het centrale elektriciteitsnet vanwege netcongestie een obstakel.

Een voorstel is een lokaal energienet op te zetten waarbij vraag en aanbod van elektriciteit, gas/ waterstof en ook van warmte en koude onderling uitgewisseld kan worden. Op deze manier kan het bedrijventerrein maximaal onafhankelijk worden van het landelijke energienet. Niet alleen bij het thema energie is samenwerking noodzakelijk. Ook de aanpak voor klimaatadaptatie en mobiliteit heeft pas effect wanneer je dit samen oppakt.

VNO-NCW Co-creatie heeft een netwerk opgebouwd met partners om gezamenlijke oplossingen aan te dragen en ondernemers bij de realisatie van duurzame economie te ontzorgen. We putten hierbij uit ervaringen op andere bedrijventerreinen. Ook is er nauw contact met gemeente en Provincie over de zogenaamde “grote oogst aanpak”. De bereidheid tot samenwerking tussen bedrijven onderling en ook met overheden is hoog. Het is nu tijd om samen concrete stappen te zetten in het inventariseren van vraag en aanbod van energie.

Wilt u als bedrijf hierin meedoen, meld je aan bij Krist Dekkers van VNO-NCW Co-creatie: k.dekkers@samenmeerrealiseren.nl of 06- 43371239.

Scroll naar boven